Natječaj za stručnu praksu u sklopu projekta Erasmus +


U nastavku donosimo potpuni tekst natječaja za staž studenata (stručnu praksu). Visoka poslovna škola PAR, kao dio Konzorcija u navedenom projektu ima pravo dodijeliti stipendije za 2 studenta Visoke poslovne škole PAR. Rok za prijavu natječaja je 3. studeni 2017. godine.

Dokumenti:

Europska Sveučilišta za EU projekte

Hrvatska

Projekt financiran kao dio projekta mobilnosti za staž studenata sa višom naobrazbom – KA1 Erasmus+ 2017

 

 

Članak 1. Predmet

 

Ovaj oglas je objavljen kako bi se dodijelilo 16 stipendija, u skladu s projektom ”Hrvatska Sveučilišta za EU projekte” br. 2017-1-HR01-KA103-035028, Erasmus+ KA1 mobilnosti višeg obrazovanja za staž.

 

Očekivani rezultati učenja za polaznike su razvoj profesionalnih vještina korisnih u istraživanju mogućnosti EU financiranja; pisanje i podnošenje prijedloga projekta adresiranih za Europsku uniju; upravljanje i implementacija odobrenih projekata.

Studenti polaznici sa Sveučilišta u  Konzorciju mogu biti upisani u bilo kojem području učenja: dizajn i upravljanje europskim projektima privlači stručnjake iz raznih polja, npr. iz informacijskih tehnologija, komunikacija i medija, ekonomije i poslovnih djelatnosti, administracije, marketinga, međunarodnih odnosa, EU prava, znanstvenog istraživanja, društvenog istraživanja, ljudskih prava, prevađanja, itd.

 

Voditelj Konzorcija je Informo. Fakulteti u Konzorciju su:

Visoka poslovna škola PAR,

Libertas Međunarodno Sveučilište;

Veleučilište u Požegi;

Veleučilište u Šibeniku;

Veleučilište Baltazar Zaprešić;

Veleučilište Vern;

Sveučilište Pula;

Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta.

Posredničke organizacije su:

EuGen – European Generation;

European Projects Association – EPA.

 

Članak. 2 Studenti koji ispunjavaju uvjete

 

Svi studenti upisani na Sveučilištima Konzorcija navedeni u 1. članku, neovisno na kojem stupnju obrazovanja se nalaze, te u bilo kojem ciklusu studija (prvostupnik, prvi i drugi nivo magisterija, doktorat) mogu biti nagrađeni stipendijom ponuđenoj u obavijesti.

Studeni moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Da nisu dobili Erasmus+ stipendije duže od 10 mjeseci u istom ciklusu studija, ukljućujući mobilnosti ”bez stipendije”;
 • Da ne dobivaju nikakve stipendije od EU tokom mobilnosti;
 • Da posjeduju najmanje B1 stupanj engleskog jezika. Organizacije primatelji mogu tražiti dodatne jezične sposobnosti

Nedavno diplomirani, nedavno magistrirani i polaznici sa novim doktoratom mogu biti nagrađeni sa stipendijom samo ako su upisani na fakultet i nisu završili studije u trentuku objavljivanja ove objave. Moraju odraditi staž u inozemstvu u roku od jedne godine nakon dobivanja diplome.

 

Članak 3. Organizacije primatelji koji ispunjavaju uvjete

Organizacija primatelj može biti bilo koja javna ili privatna organizacija  aktivna u tržištu rada, na primjer:

 • javno ili privatno, malo, srednje, ili veliko poduzeće (uključujući društvena poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini;
 • društveni suradnik ili drugi predstavnik radnog života, uključujući gospodarske komore, stučne ili profesionalne udruge i sindikati;
 • institut za istraživanje ili fundacija;
 • škola/institut/centar za edukaciju (na bilo kojoj razini, od predškolske do iznad srednjoškolske naobrazbe, uključujući strukovno i odraslo obrazovanje);
 • neprofitna organizacija, udruga, NGO;
 • tijelo koje pruža usmjeravanje u karijeri, stručno savjetovanje i službe za informacije
 • Visoka učilišta programskih zemalja nagrađena sa certifikatom „ECHE“ (certifikat za sudjelovanje u Erasmus+ projektu).

 

Organizacije primatelji moraju biti situirane u jednoj od država Erasmus + programa (Eu ili van EU). Kako bi poštivali Erasmus + načelo trans državljanstva staža, stažisti ne mogu odraditi staž u istoj državi iz koje je njihov fakultet.

 • EU države: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Države izvan EU: Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Turska.

 

Sljedeće vrste organizacija nisu podbne kao Organizacije priematelji za studentski staž:

 • EU institucije i ostala tijela EU uključujući specijalizirane udruge ( lista dostupna na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
 • Organizacije koje upravljaju EU programima poput državnih agencija (kako bi se izbjegao sukob interesa te/ili duplo financiranje)

 

Organizacije primatelj moraju biti službeno registrirane u državi mobilnosti.

 

 

 

 

 

 

Članak. 4 Financiranje i plaćanje

 

Iznos Erasmus+ stipendije za staž ovisi o odredišnoj državi:

 

Grupa 1: Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Velika Britanija

 

460 eura
Grupa 2: Belgija, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska

 

410 eura
Grupa 3: Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 360 eura

 

 

Puni iznos stipendije će se izračunati će se na temelju predviđenog razdoblja za staž, kako je utvrđeno u Sporazumu o učenju.

Samo stipendije za staž koji je trajao pun mjesec i 0 dodatnih dana su priznati.

Stipendija će biti uplaćena koristeći bankovne podatke upisane od kandidata tokom online registracije.

Način uplate stipendije je isključivo bankovnim transferom na računu registriranom na ime kandidata.

Uplata stipendije će biti izvršena u dvije tranše. Prvih 80% punog iznosa će biti dodijeljen nakon primanja Sporazuma o učenju, Sporazuma o stipendiji i svih aneksa potpisanih od svih stranaka, te nakon primitka elektroničke kopije Pisma o dolasku potpisanog od predstavnika Organizacije primatelja.

Polaznik će dobiti iznos u roku od 45 dana od primitka kompletne završne dokumentacije, online podnošenja EU Ankete i EuGen ankete o ‘’Sveučilišta EU projekte’’, te ispunjenja online jezične pripreme, uključujući i završnu provjeru.

U svakom slučaju, priznanje iznosa i kredita će ovisiti o ispunjenju uvjeta sadrženih u objavi, a posebno o sljedećim uvjetima:

 • Staž se ne smije prekinuti tokom prva dva mjeseca osim zbog potvrđenog slučaja djelovanja više sile (npr. nepredvidiva i izvanredna situacija izvan polaznikove kontrole koja se ne može pripisati kao greška ili nemar polaznika, poput prirodnih nepogoda);
 • Nikakva diploma/magisterij/doktorat se ne smije primiti tijekom trajanja staža;
 • Netom diplomirani (uključujući i magistre i doktore) polaznici se neće upisati na nikakve nove kolegije prije završetka staža;
 • Stažisti u mobilnosti sa statusom studenta mora ostati aktivan na svome Sveučilištu tijekom cijelog perioda staža. Ako je to potrebno, student će se upisati u sljedeću akademsku godinu.

 

 

 

 

Članak 5. Prijava

Proces prijave je podijeljen na dva koraka: faza registracije i faza spajanja.

Registracija utvrđuje da li podnositelj ispunjava sve uvjete.

Ova faza je otvorena od 9. listopada do 3. studenog 2017. godine.

Prijave su isključivo prihvaćene prijavom na portalu xxx. Kandidati će ispuniti e-formular i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.
Sljedeći dokumenti moraju biti priloženi uz formular:

 • Životopis na engleskom jeziku;
 • Izjava studenta (Aneks A);
 • Dokumenti koji potvrđuju jezične sposobnosti (certifikat izdan od neke jezične škole te/ili potvrda o prolasku jezičnog ispita ili video životopis;
 • Osobna izjava ne engleskom jeziku.

Podnositelji prijave koji prođu kroz fazu registracije će dobiti pristup bazi podataka svih Organizacija primatelja na EuGen Platformi, kako bi našli prikladnu Organizaciju primatelja.

Faza usklađivanja je otvorena između 6. studenog i 1. prosinca 2017. godine.

Tijekom ove faze podnositelji prijave će pronaći pogodnu Organizaciju primatelja i spojiti se s njome na Platformi:

 • Pismo o dostpunosti potpisano od strane pravnog zastupnika ili druge kontakt osobe Organizacije primatelja i kandidata (Annex C)

Uz EuGenovu bazu podataka sa Organizacijama primateljima, podnositelji prijave su slobodni da pronađu Organizaciju primateljA putem baze podataka Sveučilišta ili neovisnom potragom. Podnositelji kojima nije potreban pristup EuGenovoj bazi podataka će preskočiti krajni rok za registraciju i uploadati svu potrebnu dokumentaciju (uključujući Pismo o dostupnosti)  na Platformu prije 1. prosinca 2017. godine.

 

Za pristup Platformi posjetite http://www.eu-gen.org/universities-for-eu-projects/

 

Članak 6. Izbor

 

Cilj postupka odabira jest identifikacija najpodbnijih kandidata za mobilnost putem ocjenjivanja sljedećih pokazatelja:

 1. Vrsta naobrazbe, treninga i mogućih stručnih iskustva dosljednim sa očekivanim rezultatima učenja (vidi članak 1.);
 2. Vrsta naobrazbe, treninga i mogućih stučnih iskustva dosljednim sa područjem djelatnosti Organizacije primatelja;
 3. Dokazano znanje traženog jezika.

 

Izbor će biti osnovan na sljedećim faktorima:

 • Životopis i osobna izjava (max 10 bodova);
 • Ciljevi treninga i zadataka opisanim u Pismu o prihvaćanju (max 10 bodova);
 • Dokaz o jezičnim sposobnostima (max 10 bodova).

Izborni odbor se sastoji od jednog stručnjaka u Međunarodnim projektima mobilnosti u Udruzi Informo, jednog stručnjaka u predlaganju EU financiranih projekata iz EuGen-a, te jednog stručnjaka u upravljanju EU financiranim projektima iz EPA-e. Odbor će odrediti kojim će kandidatima biti dodijeljena stipendija, te će njihova odluka biti neosporiva.

Kandidati koji su primili minimalnu ocjenu od 18/30 smatraju se mogućim kandidatima za dodjeljivanje stipendije.

Polaznici će biti obavješteni o rezultatima, te će rezultati biti objavljeni na internet stranici projekta, te na internet stranicama Sveučilišta u Konzorciju.

 

Članak 7. Vrijeme i  trajanje

 

Faza registracije: od 9. listopada do 3. studenog 2017. godine.

Faza spajanja sa Organizacijom primatelja: od 6. studenog do 1. prosinca 2017. godine.

Staž: od 2. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Trajanje staža: minimalno 2 puna uzastopna mjeseca, do maksimalno 4 mjeseca.

Tijekom staža, polaznici se mogu prijaviti za produljenje na kraju perioda mobilnosti. Produljenje će biti odobreno ovisno o preostalim sredstvima za namijenjenim za stipendije.

 

Članak 8. Jezična potpora i priprema za staž

 

Polaznici će pratiti online jezični tečaj pripremljen od Europske Komisije putem OLS-a (Online Linguistic Support). Prije staža odabrani polaznici će dobiti akreditaciju za prijavu na OLS, kako bi odradili početni ispit i pratili tečaj na njihovom nivou. Na kraju mobilnosti, studenti će dokazati svoje stečene jezične vještine putem evaluacijskog ispita. Jezik koji je potreban učiti isti je onaj koji je označen kao ”radni jezik” sa strane Organizacije primateljA. Izvršavanje tečaja na svim stupnjevima je potrebna kako bi se primio posljednji dio stipendije.

Konzorcij je pripremio dva početna modula, jedan za stjecanje tehničkih i stručnih vještina, te jedan za orijentaciju na život i rad u Europi.

 

Članak 9. Podrška

 

EUGEN PLATFORM Guidelines

FAQ

Facebook live chat/Project Facebook page

Email: info@informo.hr

Telephone number: +385 98 172 6465