Natječaj za upis na prediplomski studij Poslovnog upravljanja


Visoka poslovna škola PAR u akademskoj godini 2017./2018. raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na trogodišnji stručni studij Poslovnog upravljanja za redovne studente i izvanredne studente

 

O STUDIJU

Naziv: stručni studij Poslovnog upravljanja
Smjer: Poslovno upravljanje

Zvanje koje se stječe: stručni prvostupnik ekonomije (bacc.oec.).

Studij donosi 180 ECTS bodova.

 

UVJETI UPISA

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj.

Kandidati koji su srednju školu završili izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

 

NASTAVA

Nastava se odvija 15 tjedana unutar svakog od dva semestra u trajanju od 22 do 24 školska sata tjedno. Termine održavanja nastave i raspored određuje Visoka poslovna škola PAR.

Nastava u zimskom semestru akademske 2017./2018. godine započinje 09.10.2017.

 

UPISNA KVOTA

Visoka poslovna škola PAR u akademskoj 2017./2018. godini  upisuje najviše 30 redovnih i 30 izvanrednih studenata.

 

UPISNI POSTUPAK

Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke:

 1. upis priznavanjem rezultata ispita državne mature
 2. upis putem prijemnog ispita
 3. upis za prijelaznike s drugih studija

 

 1. UPIS PRIZNAVANJEM REZULTATA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

 • završili četverogodišnju srednju školu ili gimnaziju u ovoj školskoj godini
 • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju ispita državne mature.

Studenti se upisuju u skladu s propisanim rokovima i procedurama državne mature u srpnju 2017., a prijavljuju se na studij kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).

Postupak upisa u ljetnom upisnom roku održavat će se kako slijedi:

06.06.2017. – 28.06.2017. Polaganje ispita državne mature.
12.07.2017. Objava privremenih rang lista za upis na studijske programe.
17.07.2017. Objava konačnih rang lista
17.07.2017. – 28.07.2017. Upisi na studij.

 

Postupak upisa u jesenskom upisnom roku održavat će se kako slijedi:

23.08.2017. – 08.09.2017. Polaganje ispita državne mature.
13.09.2017. Objava privremenih rang lista
19.09.2017. Objava konačnih rang lista
19.09.2017. – 29.09.2017. Upisi na studij.

Prijave za upis podnose se kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr) za studente koji polažu ispite državne mature.

 

 1. UPIS PUTEM PRIJEMNOG ISPITA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su:

 • završili srednju strukovnu školu u ovoj školskoj godini;
 • maturirali prethodnih godina, a ove godine su odlučili pristupiti polaganju prijemnog ispita;
 • srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske;
 • svoje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine.

Upisni postupak i prijemni ispiti će se odvijati u rokovima kako slijedi:

Proljetni upisni rok
13.03.2017. – 31.05.2017. Predaja prijave, održavanje prijemnog ispita i ostvarivanje 10 posto popusta na odabrani model plaćanja školarine i upisi
Ljetni upisni rok
01.06.2017. – 28.07.2017. Predaja prijave, održavanje prijemnog ispita i upisi
Jesenski upisni rok
21.08.2017. – 29.09.2017. Predaja prijave, održavanje prijemnog ispita i upisi

Razredbeni postupak unutar prijemnog ispita obuhvaća:

 • bodovanje uspjeha u srednjoj školi
 • razgovor s kandidatom u smislu provjere motivacije i prethodnog iskustva.

 

Trošak upisnine u iznosu od 1.000,00 kuna uključuje i trošak provedbe postupka.

 

 1. UPIS ZA PRIJELAZNIKE S DRUGIH STUDIJA

Ovaj način upisa mogu izabrati budući studenti koji su završili najmanje četverogodišnju srednju školu i koji su:

 • upisani na drugi studij,
 • ispisani s drugog studija,
 • završili preddiplomski ili diplomski studij na drugom visokom učilištu.

Prijelaz studenata s drugih stručnih ili sveučilišnih studija je omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom i u skladu s ECTS bodovima koje su ostvarili.

Upis studenata prijelaznika moguć je neovisno o datumima prijemnih ispita i upisnih rokova do 7 dana prije početka akademske godine ili do ispunjenja upisnih kvota.

Postupak je sljedeći:

 • donošenje dokumentacije s drugog visokog učilišta iz koje je vidljivo koje je kolegije prijelaznik položio
 • odluka Povjerenstva o priznatim ECTS bodovima i položenim kolegijima
 • izrada Usporedne tabele  i Uvjerenja o uvjetnom upisu u kojima su navedeni godina koju prijelaznik može upisati, te razlikovni ispiti koje mora položiti

 

ŠKOLARINA I TROŠKOVI UPISNINE

Modeli plaćanja godišnje školarine Cijena školarine
Jednokratna uplata godišnje školarine prije početka šk. godine 25.000,00 kn
Uplata školarine u dvije ili četiri rate 26.250,00 kn
Uplata školarine u šest ili deset rata 27.500,00 kn
Plaćanje godišnje školarine kreditnim karticama 27.500,00 kn
Plaćanje školarine studentskim kreditom kod neke od banaka partnera Škole 27.500,00 kn

Iznos troškova studija za jednu akademsku godinu (godišnja školarina) uključuje:

 • nastavu prema nastavnom planu i programu,
 • uporabu nastavne i računalne opreme, te knjižnice
 • tri izlaska na ispit za svaki kolegij studija (ne uključuje komisijski ispit),
 • nastavne materijale
 • korištenje službenih nastavnih materijala
 • aktivni rad sa studentima kroz Centar karijera
 • diplomu i dopunsku ispravu diplomi,
 • prisustvovanje stručnim i znanstvenim konferencijama za studente koji, sukladno Pravilniku o nagrađivanju ostvare uvjete za besplatno ili sufinancirano sudjelovanje,
 • mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj studentskoj razmjeni ili realizaciju studentske prakse kod poslodavaca u inozemstvu uz financijsku podršku programa za akademsku mobilnost studenata, sukladno dostupnom broju mjesta i kvaliteti prijavljenih kandidata odnosno rezultatima natječaja za sudjelovanje.

 

Troškovi upisnine iznose 1.000,00 kuna, a podrazumijevaju troškove administracije, dokumentacije, trošak indeksa i izrade X-ice za redovne studente.

Svi studenti koji upisi obave do 01. lipnja 2017. godine ostvaruju 10 posto popusta na odabrani model plaćanja.

Upravno vijeće donosi individualne odluke o stipendiranju ili sufinanciranju studija za studente slabijeg imovinskog statusa, temeljem akademskog kriterija ili slično.

 

DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u evidenciji studija Visoke poslovne škole PAR putem maila evidencija.studija@par.hr i/ili putem telefona +385 (0)51 327-322 te se putem elektronske pošte može poslati upit za termin savjetovanja i/ili sastanka s voditeljem studija. Radno vrijeme evidencije studija je svakog radnog dana od 8 i 30 do 20 i 30.