Akti i dokumenti


Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donesenom 30. kolovoza 2011. godine Visoka poslovna škola PAR je dobila dopuštenje za izvođenje studijskog programa stručnog studija Poslovno upravljanje.

Krajem 2011.godine ustrojeni su Stručno i Upravno vijeće kao temeljna tijela Škole, te doneseni svi pravilnici i Statut kojim se regulira funkcioniranje Škole, studentski život, te prava i obveze studenata i Škole.

Pravilnikom o studiranju uređuju se pitanja koja se odnose na vrstu studija, trajanje studija, upis na studij, ustrojstvo i način izvođenja studija, status studenta, ispiti, napredovanje kroz studij, stručna praksa, završetak studija, osiguranje kvalitete studija i druga pitanja od značaja za studiranje

Pravilnikom o ocjenjivanju regulira se ocjenjivanje unutar ECTS sustava dok je Etički kodeks obvezujući dokument o normama ponašanja.

ETICKI KODEKS

PRAVILNIK O STUDIRANJU

PRAVILNIK O OCJENJIVANJU

Dopusnica Visoka poslovna škola PAR

Odluka o cijenama usluga Visoke poslovne škole PAR