Povijest PAR-a


Visoka poslovna škola PAR je osnovana 2011. godine, a dio je tradicije stručnog obrazovanja koju je započela Poslovna akademija Rijeka pet godina prije sa zastupstvom njemačkog stručnog studija. Od 2012. godine, Visoka poslovna škola PAR provodi studij Poslovno upravljanje (Business Management) s ciljem obrazovanja mladih, modernih i poduzetnički orijentiranih kadrova te kao odgovor na potrebu budućih studenata koji žele drugačije obrazovanje.

Do danas, Visoka poslovna škola PAR djeluje kao prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija na području Primorsko – goranske županije koja provodi programe s jednakim omjerom teorije i prakse tijekom cijelog studija. Upravo u tome leži jedinstvenost studija kojeg nudi PAR, a praksa je to koju proteže kroz sve grane svoje djelatnosti.

Visoka poslovna škola PAR obavlja sljedeće djelatnosti:

  • ustroj i izvedbu stručnog studija Poslovno upravljanje,
  • provođenje programa usavršavanja,
  • organizacija stručnih seminara, tečajeva i radionica neformalnog obrazovanja,
  • organizacija međunarodnih skupova, konferencija, savjetovanja, te ljetnih i zimskih škola za studente,
  • zastupanje međunarodnih znanstvenih ustanova.

Rastom i razvojem PAR-a, obrazovna ponuda je proširena osnivanjem Centra za jezike PAR 2013. godine s ponudom tečajeva koji slijede komunikativni pristup podučavanju jezika.

Ključna osoba u povijesti PAR-a, je osnivačica dr.sc. Gordana Nikolić.