Stručno vijeće


Stručno vijeće čine nastavnici i suradnici Visoke škole te predstavnici studenata, a ono odlučuje o različitim stručnim i nastavnim pitanjima. Također, Stručno vijeće predlaže Upravnom vijeću Visoke škole studijski program i izvedbeni plan studija, uvjete za upis studenata i upisne kvote, ali i uspostavljanje suradnje s drugim akademskim zajednicama i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Dekan saziva i predsjedava sjednicama Stručnog vijeća, te osigurava stručne i tehničke uvjete za rad Stručnog vijeća.