Sustav osiguranja kvalitete


Cilj, svrha, područje vrednovanja, ustroj i djelovanje sustava osiguranja kvalitete na Visokoj poslovnoj školi PAR uređeni su Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete i Politikom kvalitete.

Prema Pravilniku o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete područja vrednovanja sustava za kvalitetu su sljedeća:

 • pravila i postupci u trajnom osiguranju i promicanju kvalitete Visoke škole
 • primjena sustava u svim razinama vanjske i unutarnje provjere
 • status studijskih programa
 • upis studenata u studijski program
 • proces učenja
 • proces poučavanja
 • proces vrednovanja studentskog rada
 • informiranost
 • opremljenost za obrazovanje i stručnu i znanstveno istraživačku djelatnost
 • knjižnica
 • informatička opremljenost
 • administrativno-tehnički resursi
 • nadogradnja u primjeni akademskih standarda
 • javnost djelovanja

 

Sustav za unaprjeđenje kvalitete temeljem utvrđenih postupaka i kriterija provodi procese praćenja i vrednovanja kvalitete. Postupci su usmjereni na sveobuhvatno unutarnje vrednovanje kvalitete rada ustanove i ocjenjivanje kvalitete područja rada Visoke poslovne škole PAR. Postupci uključuju politiku kvalitete i postupke za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, odobravanje, praćenje i vrednovanje nastavnih planova i programa koji se obavljaju periodički, praćenje ostvarenih kvalifikacija i ocjena studenata, osiguravanje kvalitete nastavnog i suradničkog osoblja, vrednovanje primjerenosti resursa, vrednovanje dodatnih aktivnosti sa studentima, znanstvenu i stručnu djelatnost te popularizaciju znanosti.

U proteklih šest godina, konkretnije, od ljeta 2011. godine i dobivanja dopusnice za izvođenje studijskog programa stručnog studija Poslovno upravljanje napisan je i odobren Pravilnik te ustrojena sva tijela koja se bave osiguravanjem sustava kvalitete. Upravna tijela Škole od samog početka djelovanja Škole osobitu pozornost posvećuju sustavu za kvalitete pazeći da su u sastavu Povjerenstva i Odbora ravnomjerno raspoređeni vanjski i unutarnji dionici. Sve odluke i preporuke navedenih tijela u suglasnosti su sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.