Obavijest vezana uz zatvaranje transakcijskog računa Visoke poslovne škole PAR u Veneto banci


Poštovani studenti,

obavještavamo Vas kako je odlučeno kako će Škola zatvoriti transakcijski račun koji je imala otvoren pri Veneto banci.

Ovom prilikom molimo studente koji su školarinu uplaćivali na račun Škole pri Veneto banci da školarinu nadalje plaćaju na jedan od sljedeća tri transakcijska računa Škole:

 Zagrebačka banka IBAN HR5623600001102314249,
Karlovačka banka IBAN: HR4224000081110138208,
Erste&Steiermärkische Bank IBAN HR0924020061100660612

Srdačan pozdrav