Objavljeni Erasmus natječaji za akademsku 2017/2018 godinu


Visoka poslovna škola PAR je objavila natječaje za Erasmus + program za akademsku 2017/2018 godinu na koji se svi PAR studenti mogu prijaviti do 9. lipnja 2017. godine predajom potrebne dokumentacije u Dekanat.

U nastavku se nalazi poveznica na natječaje. Za sva dodatna pitanja, obratite nam se slanjem e-maila na international@par.hr.