PAR stipendija


ŽELIŠ STIPENDIJU?

Želiš besplatno studirati na privatnom fakultetu?

Kako bi studentima olakšali financiranje studija odnosno da lakše stignu do akademskog obrazovanja, svake godine raspisujemo natječaj za stipendiju.

PRIJAVE U TIJEKU!

STIPENDIJA ZA SLJEDEĆU GENERACIJU PODUZETNICA I PODUZETNIKA

Stipendija u vrijednosti 75.000,00 kn osigurava studiranje na preddiplomskom studiju Poslovno upravljanje koji traje tri godine. Nakon završenog studija stječe se stručni naziv stručnog prvostupnika ekonomije (bacc. oec.)

Prijave su otvorene do 01. svibnja 2019. godine, a sve što trebate je poslati životopis i motivacijsko pismo na e-mail stipendije@par.hr.

Nakon završetka prijava, stručna komisija će pozvati kandidate na razgovor u Visoku poslovnu školu PAR. Selekcijski postupak će završiti krajem svibnja.

 

P.S.  Ovoga ljeta PAR i PARtneri raspisali su STIPENDIJU ZA SLJEDEĆU GENERACIJU PODUZETNICA

  • stipendiju u iznosu od 75.000 kuna za stručni studij Business Management koja uključuje sve tri godine besplatnog studiranja odnosno cijeli preddiplomski studij.

Riječ je o stipendiji koja je namijenjena ženama koje su se ohrabrile upustiti u svijet poduzetništva, ali nisu do sada imale prilike posvetiti se obrazovanju ili pak ženama koje to tek žele učiniti. Cilj ovog društveno odgovornog projekta je potaknuti žene na participaciju i pružiti im znanje u skladu sa zahtjevima tržišta rada i poslovnog okruženja.

Stipendiju je dobila Sabina Gluhajić, sada zadovoljna studentica prve godine Visoke poslovne škole PAR.