PAR započinje s programom Stručnog usavršavanja za poslove voditelja odnosa s javnošću


Visoka poslovna škola PAR, kao prepoznata obrazovna institucija i regionalni lider, osluškuje i prepoznaje potrebe tržišta te započinje s provođenjem programom stručnog usavršavanja: Stručno usavršavanje za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću.

 

Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca.

 

Predavanja započinju 20. siječnja 2017. godine, ali radi velikog broja zainteresiranih, prijave još uvijek traju.

Za sve informacije, kontaktirajte PAR slanjem e-maila na: martina.jurkovic@par.hr ili pozivom na: +385 98 926 98 84.

 

U nastavku potražite dokument s rasporedom predavanja te informacije o predavačima.

 

Žarko Stilin rodio se 1984. godine u Rijeci, a djetinjstvo je proveo u mjestu Selce koje je dio Grada Crikvenice, mjestu koje ga je oblikovalo kao osobu koja se veseli Primorju, Primorcima, čakavskoj ikavici, te narodnim i modernim čakavskim napjevima. Iz ljubavi prema svom Selcu objavio je zbirku pjesama i priča Modra čežnja na hrvatskom standardu i selačkoj čakavskoj ikavici. Nakon završene opće gimnazije upisao je Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, studij novinarstva na kojem je diplomirao televizijsko novinarstvo i odnose s javnošću. Nakon fakulteta upisao je u Rijeci poslijediplomski specijalistički studij Marketing menadžment na Ekonomskom fakultetu, a od 2015. studira na doktorskom studiju Management s usmjerenjem na marketing u turizmu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osim formalnog obrazovanja, obrazovao se na mnoštvu neformalnih tečajeva i seminara. U turizmu je radio od najmlađih dana. Tako je svoje radno iskustvo započeo nakon završenog sedmog razreda osnovne škole u turističkoj agenciji, te je do kraja fakultetskog obrazovanja svako ljeto radio u turizmu. Tijekom studija radio je na nizu studentskih poslova poput anketiranja, ispitivanja tržišta, rada u agencijama i kafićima, fizičkog posla i slično. Po završetku fakulteta zaposlio se u izdavačkoj kući u kojoj je radio kao regionalni promotor za Sjevernojadransku regiju, a od 2012. do 2016. radi u HNS-u, prvo kao regionalni tajnik, a zatim kao predstojnik Središnjeg ureda HNS-a. 2015. godine otvorio je marketinšku agenciju aha marketing d.o.o. u kojoj je zaposlen od 2016. godine na mjestu direktora.

 

Dario Zorić, mag.oec. doktorand je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Vodio je međunarodnu neprofitnu organizaciju dvije godine, nakon čega je nastavio s usavršavanjem na području leadershipa i menadžmenta u Europi i Americi te akumulirao desetogodišnje iskustvo u kreiranju i organiziranju projekata, seminara i konferencija i rada u obrazovnoj industriji. Radio je na 50-tak lokalnih i regionalnih projekata te na međunarodnim projektima. Bio je glavni koordinator projekata GoGlobal, Sharps, HDO i Nets u Americi, izabran u savjetodavno tijelo direktora Iacocca Instituta (SAD) tri godine zaredom. Danas radi kao viši predavač na nekoliko kolegija Visoke poslovne škole PAR i kao voditelj logistike studija. Kao poslovni trener iz područja leadershipa, managementa i osobnog razvoja osobito se iskazao organizirajući različite module edukacija za poduzeća, startup-e, studente i nezaposlene. Objavljuje znanstvene članke i na međunarodnoj razini. Član je Hrvatske udruge za upravljanje projektima (CAPM), Svjetske asocijacije projektnih menadžera (IPMA), Alumni Lehigh University, Alumni EFRI i Alumni AIESEC.

 

Doc.dr.sc. Gordana Nikolić jedina je dekanica privatnog visokog učilišta u Hrvatskoj i dobitnica nagrade za Poduzetnicu godine u 2015. Magisterij i doktorat iz ekonomskih znanosti je stekla u području Managementa te je kao dekanica Visoke poslovne škole PAR, utemeljila je prvu hrvatsku znanstveno – stručnu konferenciju o leadershipu s međunarodnim odborom, a u suradnji s jednim od najjačih ekonomskih instituta u svijetu – američkim Iacocca Institute. Po pokretanju ove prekooceanske suradnje, Nikolić boravi na Lehigh University u sklopu međunarodnog programa za mlade lidere kao predavačica, a njezina institucija postaje regionalni selekcijski centar za mlade lidere. Doc.dr.sc. Gordana Nikolić je članica uredništva znanstvenog časopisa of International Journal for Quality Research, članica Izvršnog odbora HUP – Udruga poslodavaca u obrazovanju, Matičnog povjerenstva za društvene znanosti, Partnerskog vijeća Primorsko – goranske županije, i mnogih drugih uglednih organizacija i radnih skupina. Njezin znanstveni rad i profesionalni razvoj usmjereni su na leadership, što dokazuje i njezino sudjelovanje na svim relevantnim konferencijama o leadershipu u Hrvatskoj, ali i inozemstvu. posljednji takav poziv došao je s Harvarda, gdje je Nikolić boravila kao leader visokoobrazovne institucije i istaknuta hrvatska poduzetnica.

 

Mr.sc. Dijana Vuković diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje trenutno pohađa doktorski studij Menadžment održivog razvoja. Svoju poslovnu karijeru započela je kao voditeljica umjetničke galerije, nakon toga se zapošljava u ZTP-u d.o.o. kao prodajni specijalist za složena informatička rješenja, a radila je i kao direktorica prodaje u firmama Zagrebački Velesajam d.o.o. i ZAGREB EXPO d.o.o. Danas je zaposlena kao predavač na Sveučilištu Sjever na kolegijima Marketinške strategije u turizmu i Turizam i sigurnost te na Veleučilištu Vern gdje predaje Osnove marketinga, Ponašanje potrošača, Upravljanje prodajom, Trgovinsko poslovanje i Makroekonomiju. Također radi kao direktor u ARTA ESTETIC-u d.o.o. Do sada je objavila devetnaest znanstvenih i stručnih članaka.