Touch to Scroll Content Below

Course ID Course Number Course Name Instructor Room Number Days Time Credits Prerequisites
001 EKMAT Ekonomska matematika 6
002 OPUPR Osnove poslovnog upravljanja 6
003 POEKO Počela ekonomije 6
004 PENG1 Poslovni engleski jezik 1 3
005 OSINF Osnove informatike 4
006 POKOM Poslovno komuniciranje 4
007 METSR Metodologija stručnog rada 3
008 TJZDK Tjelesna i zdravstvena kultura 0
009 PSTAT Poslovna statistika 5
010 OSPOO Osnove poslovne organizacije 5
011 OSEKP Osnove ekonomike poduzeća 6
013 GRPRA Građansko pravo 2
014 STPRA Semestralna stručna praksa 10
015 RACUN Računovodstvo 5
016 MMSRP Menadžment malih i srednjih poduzeća 6
017 POSFI1 Poslovne financije 1 4
019 TRPRD Trgovačko pravo i prava društva 2
020 PENG2 Poslovni engleski jezik 2 3
021 NJEMJ Njemački jezik 4
022 FRANC Francuski jezik 4
023 ŠPANJ Španjolski jezik 4
024 NAGOS Nacionalno gospodarstvo 4
026 MARKE Marketing 6
027 POSFI2 Poslovne financije 2 4
029 RPPRZ Radno pravo i pravo zaštite podataka 2
030 GOSEU Gospodarstvo Europske unije 4
032 UPLJP Upravljanje ljudskim potencijalima 5
033 INTEH Informacijske tehnologije 4
035 PENG3 Poslovni engleski jezik 3 3
036 PRMEN Projektni menadžment 4
037 PMENP Projektni menadžment - praktikum 4
038 TRGPO Trgovinsko poslovanje 4
040 PROLO Prometna logistika 4
042 PREZVJ Prezentacijske vještine 2
043 BUSICO Business Comunication 4
044 POSLOG Poslovna logistika 6