Poziv na otvoreno predavanje PAR-a, HUUP-a i IPMA: Young Crew Croatia


Poziv na otvoreno predavanje u organizaciji Visoke poslovne škole PAR, Hrvatske udruge za upravljanje projektima (koordinacijski centar Rijeka) i Young Crew Croatia:

Visoka poslovna škola PAR, Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka

subota, 18. veljače 2017., od 10:00 do 12:00 sati (dvorana Aula)

Predavanje je besplatno za sve zainteresirane uz obaveznu prethodnu online prijavu ovdje.

PREGOVARAČKE VJEŠTINE

Pregovaranje predstavlja nezaobilazan dio privatne i poslovne svakodnevice svakog  projektnog menadžera.

Svaki voditelj projekta projekt mora kvalitetno pregovarati s dionicima oko ciljeva, resursa, prizvoda i/ili usluga, cijena, vremena i brojnih drugih čimbenika koji imaju izravan utjecaj na realizaciju projekta i projektnih aktivnosti.

Pregovaranje je neosporno jedan od ključnih elemenata koji projetknom menadžeru omogućuju kvalitetno upravljanje projektnim ciklusom i uspješnu realizaciju.

 

Sadržaj

  1. Što je pregovaranje?
  2. Psihologija pregovaranja
  3. Komunikacija ključ uspješnog pregovaranja
  4. Tijek pregovaranja
  5. Telefonsko pregovaranje
  6. Pregovaranje e – mailovima

 

BORKA RADOVIĆ, dipl.oec, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a dugogodišnje radno iskustvo stekla je na rukovodećim pozicijama u bankarskom sentoru (od ukupno 35 godina rada u bankarstvu, čak 28 godina provela je na rukovodećim pozicijama). Borka Radović bla je direktor Volksbanke Podružnice Rijeka i vodila je retail i male poduzetnike. Posljednjih 6 godina bila je Regionalni direktor Istra i Kvarner  SG Splitske banke zadužena za retail i malo poduzetništvo. Svoje predavačko iskustvo stekla je na Suvremenom učilištu Split gdje je predavala nastavne cjeline „Prodajne vještine“ i „Komunikacijske i pregovaračke vještine“ te kroz EU projekt „Upravljanje vlastitim financijama“. Danas, nakon 13 godina u aktivnoj prodaji Borka Radović je članica senior ekspertnog tima pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i suradnik u projektu „Tvoj tim“ (www.tvojtim.com).