Praksa – Ravnopravnost spolova i EU kandidati/ pretpristupne zemlje


Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) objavljuje pripravnički staž koji je posebno usmjeren na ravnopravnost spolova i pred pristupne zemlje, koji traju do šest mjeseci za diplomante koji su ili državljani zemlje članice EU ili EFTA ili zemlje koje su odabrane za pretpristup od strane IPA-e..

Trajni se rad temelji na Institutu u Vilniusu, Litva. Registracija prijava započinje 16. svibnja 2017. i zatvara se 15. lipnja 2017. u 13:00.

Tijekom svog rada na promicanju i jačanju rodne ravnopravnosti, EIGE podupire kreatore politike s visokokvalitetnim podacima relevantnim za njihov rad.

Svrha praktične prakse je prvenstveno:

•             Osigurati iskustvo obuke na ključnim područjima rada Instituta

•             Proširiti i primjenjivati znanja stečena tijekom studija ili radnog vijeka

•             Pružiti praktično radno znanje agencija i institucija Europske unije

•             Omogućiti vježbenicima stjecanje radnog iskustva u kontekstu EU agencije.

Ako se kandidat odabere za početak vježbeničke prakse, da bi se zahtjev mogao smatrati potpunom, mora dostaviti preslike svih popratnih dokumenata (npr. Dokaz o državljanstvu, diplome, akademske kvalifikacije, potvrde o radu, prema potrebi i sl.) Potrebno je dokazati da zadovoljavaju sve uvjete.

Kandidati moraju biti spremni podnijeti dokaz o njihovoj kvalifikaciji na zahtjev. Svi dokumentirani dokazi o bilo kojem profesionalnom iskustvu moraju naznačiti početni i završni datum za prethodne pozicije te datum početka i kontinuitet za trenutačno zadržani položaj.

Podnositelji zahtjeva moraju znati engleski, govorni i pismeni, izvrsno poznavanje barem jednog drugog jezika EU-a, kao i računalne vještine primjenjive na Windows okruženje.

Kandidati moraju podnijeti elektroničku prijavu putem EIGE-ovog prijavnog obrasca, koji se nalazi na vrhu ove stranice eige.hr@eige.europa.eu

Prijave moraju biti dostupne najkasnije do 13.00 sati, 15. lipnja 2017., a naslov teme treba sadržavati ime kandidata i referentni broj vježbeničke prakse.

Kandidatima se traži da pošalju dovršenu prijavu na engleskom, radnom jeziku Instituta. Svi dijelovi prijave moraju biti ispunjeni u cijelosti. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2017-05-tr