Prilika za međunarodne ECTS-e: Movie Makers in Movement (Italija)


Movie Makers in Movement je projekt u sklopu Erasmus+ programa namijenjen studentima u dobi od 22 do 30 godina. Glavni cilj projekta je promocija interkulurnog dijaloga, poštivanja i inkluzije među mladima iz različitih kultura.

Projekt uključuje  heterogenu grupu mladih koja će provesti 10 dana u blizini rezervata prirode Vendicari na Siciliji radeći na video dokumentarcu, uz asistenciju profesionarnog filmskog direktora. Program će primiti 36 mladih iz 6 zemalja (Hrvatske, Njemačke, Italije, Španjolske, Turske i Velike Britanije). Među njima će biti jednak broj izbjeglica, migranata prve i druge generacije, i stanovnika EU. Rok za prijavu je 25. rujan 2017. godine.

Molimo PAR studente koji se žele uključiti u ovaj projekt da se jave u Dekanat ili Evidenciju studija do 25. rujna 2017. u 10 ujutro. Studenti koji budu odabrani za sudjelovanje u projektu, steći će 5 ECTS-a u kategoriji Međunarodno iskustvo.

Više informacija o projektu pročitajte na linku.