Program


Popis kolegija stručnog preddiplomskog studija Poslovno upravljanje Visoke poslovne škole PAR – 2018./2019.

 

1. godina studija – I. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Ekonomska matematika 2 2 60 6 1
Osnove poslovnog upravljanja 2 2  

60

6 1
Počela ekonomije 2 2 60 6 1
Poslovni engleski jezik 1 2 1 45 3
Osnove informatike 1 2 45 4 1
Osnove jezičnog izražavanja 1 1 30 2 1
Metodologija stručnog rada 2 1 45 3 1
Tjelesna i zdravstvena kultura (2)
Ukupno u semestru 12 2 9 345 30 6

 

1. godina studija – II. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Poslovna statistika 2 2 60 5 1
Osnove ekonomike poduzeća 2 2 60 6 1
Osnove poslovne organizacije 2 2 60 5 1
Poslovni engleski jezik 2 2 1 45 3 1
Poslovno komuniciranje 2 1 45 4 1
Prezentacijske vještine 1 1 30 2 1
Tjelesna i zdravstvena kultura (2)
Praksa + Seminarski rad 4 (60) 5
Ukupno u semestru 11 5 4 4 360 30 6

 

2. godina studija – III. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Računovodstvo 2 2 60 5 1
Menadžment malih i srednjih poduzeća 2 2 60 6 1
Poslovno pravo 1 2 1 45 3 1
Poslovna logistika 2 2 60 6 1
Poslovni engleski jezik 3 2 1 45 3
Informacijske tehnologije 1 2 45 3 1
Tjelesna i zdravstvena kultura (2)
Izborni kolegij A – Njemački jezik A1 2 1  

45

4 1
Ukupno u semestru 13 5 6 360 30 6

 

2. godina studija – IV. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Marketing 2 2 60 6 1
Poslovne financije 2 2 60 6 1
Poslovni engleski jezik 4 2 1 45 3 1
Sociološki aspekti poslovanja 2 1 45 3 1
Poslovno pravo 2 2 1 45 3 1
Tjelesna i zdravstvena kultura (2)
Izborni kolegij B – Njemački jezik 1 / Španjolski jezik 1 2 1 45 4 1
Praksa + seminarski rad 8 (120) 5
Ukupno u semestru 12 6 2 4 360 30 6

 

3. godina studija – V. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Upravljanje ljudskim potencijalima 2 2 60 5 1
Leadership u digitalnoj ekonomiji 2 1 45 4 1
Trgovinsko poslovanje 2 1 45 4 1
Projektni menadžment 2 1 45 4 1
Business Communication 2 2 60 5 1
Izborni kolegij C – Njemački jezik 2/ Španjolski jezik 2 ili Gospodarstvo EU 2 1 45 4 1
Izborni kolegij D – Projektni menadžment; praktikum 2 1 45 4 1
Ukupno u semestru 14 4 5 345 30 7

 

3. godina studija – VI. semestar

Kolegiji Sati tjedno Ukupno

sati

ECTS bodova Ispita
P S V Pr
Semestralna stručna praksa (x) (240) 10
Stjecanje međunarodnog iskustva (x) (120) 5
Završni rad (x) (120) 15 1
Ukupno u semestru (x) (x) (480) 30 1

Interdiciplinarni pristup, suradnja s vodećim poduzećima u regiji i rad na realnim projektima u studentskom inkubatoru su glavne odrednice stručnog studija Poslovno upravljanje.

S obzirom na rastuću potrebu za integriranim i sveobuhvatnim pristupom obrazovanju različitih struka, jedna od ključnih karakteristika koje je Visoka poslovna škola PAR razvila jest interdisciplinarni karakter studijskog programa. Iz istog razloga, njezin program Poslovnog upravljanja (Business Management) nudi velik broj kolegija usmjerenih na stjecanje znanja i vještina ključnih za navedeno područje ekonomije. Ciljevi obveznih kolegija unutar studijskog programa podrazumijevaju stjecanje temeljnih znanja i ključnih kompetencija, dok izborni kolegiji nude stjecanje niza dodatnih, specifičnih vještina za usko specijalizirana područja.

Studenti PAR-a na startup natjecanju u Osijeku 2014. godine

Studenti PAR-a na startup natjecanju u Osijeku 2014. godine

Studentima se kroz nastavu izravno prenosi stručno znanje temeljeno na najnovijim znanstvenim i teorijskim spoznajama, a koje je iznimno važno za razvijanje specifičnih vještina i stručnih kompetencija. Navedeno se tiče područja ekonomije, logistike, marketinga, menadžmenta, stranih jezika i suvremenih tehnologija. Uz već spomenuto, potrebno je naglasiti da se teorijski sadržaji prenose i produbljuju kroz praktičnu primjenu u poduzećima i studentskom inkubatoru u kojem se održava stručna praksa. Time se ističe interdisciplinarni karakter studijskog programa i stavlja se poseban naglasak na primjenjivost teorije, znanja i vještina u praksi. Na taj način, student nakon završnog stručnog studija posjeduje i određeno praktično iskustvo stečeno neposrednim sudjelovanjem u poslovnom svijetu. Posjedovanjem takvog jedinstvenog iskustva, studenti postaju konkurentniji na tržištu rada, ali imaju i prednosti pri nastavku studija, bilo na stručnim diplomskim studijima ili međunarodnim MBA studijima.

Pokretanje Visoke poslovne škole PAR podržali su Grad Rijeka, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca te Riječki sportski savez kao višegodišnji partneri u provedbi edukacijskih programa Poslovne akademije Rijeka.

Studijski program Poslovnog upravljanja temelji se na metodološkom konceptu stvorenom po uzoru na europske stručne studije. Program je usmjeren ka praksi čime je osigurano neposredno praćenje potreba tržišta rada. Područja ekonomskih znanosti i logistike poučavaju se u danom omjeru prakse i teorije kroz obvezne kolegije, čime se stječu središnje kompetencije iz tih područja. Uz to se studentima prenose i znanja ključnih kompetencija: matematike, stranog jezika, informacijskih tehnologija itd. Studij je koncipiran na način da se, uz osiguranje akademske kvalitete, ciljano potiče i stjecanje radnog iskustva.

Temeljni cilj je, uz prenošenje stručnih vještina, osigurati studentima usvajanje sposobnosti vođenja, kompetencije vođenja projekata, znanje osnovnih metodoloških principa istraživanja kao i usvajanje engleskog jezika, kako bi završavanjem studija Poslovno upravljanje studenti bili konkurentni i na međunarodnom tržištu. Kao budući stručni i vodeći ljudi, donositelji odluka i sudionici, studenti po završetku ovog studija bit će u stanju razumijeti i procijeniti korisne ekonomske i logističke potencijale te prenositi svoja znanja. Nadalje, stjecanjem naziva stručnog prvostupnika ekonomije, studenti će steći sposobnosti kreiranja i analiziranja zadataka planiranja, organiziranja optimalne realizacije troškova materijala, opisivanja proizvodnih procesa, kontroliranja i realiziranja poslovnog zadatka te projekta. Nadalje, studenti će posjedovati i prezentacijske vještine, ali i ključne kompetencije matematike, statistike, menadžmenta, vještina iz ICT-a, komuniciranja na materinjem jeziku, stranim jezicima,  itd.

Program studija Poslovno upravljanje stvoren je po uzoru na europske stručne studije i njihov metodološki koncept kojim se naglasak stavlja na stjecanje iskustva, tj. prakse, i na orijentaciju ka tržištu rada. Nastavni plan stručnog studija Poslovno upravljanje podijeljen je na tri glavna područja: opće, ekonomsko i stručno.

U prvoj godini studija studenti pohađaju opće i osnovne ekonomske kolegije. Na drugoj godini studija slijede stručni kolegiji prilagođeni poslovnom upravljanju, dok na trećoj godini (peti semestar) studenti biraju kolegije iz područja financija i logistike. Posljednji, šesti semestar, u potpunosti je posvećen stjecanju stručnih kompetencija kroz praktično iskustvo radom u studentskom inkubatoru ili u poduzeću partnera te se očekuje i samostalno obavljanje određenih praktičnih zadataka.

Stručna praksa studentima daje iskustvo snalaženja u poslovnim situacijama. Studij je koncipiran tako da se, uz osiguranje akademske kvalitete, ciljano potiče stjecanje radnog iskustva. Temeljni cilj je, uz stručna znanja, prenijeti i znanja vođenja (projekata), osnovnih metodoloških principa, te poticanje učenja i komunikacije na engleskom jeziku kako bi se stručni prvostupnici lakše predstavili na međunarodnom tržištu.

Poduzetnički inkubator PAR osnovan je 2011. godine i od tada unaprijeđuje svoje poslovanje slijedeći trendove u start up kulturi i poduzetništvu. Osnovan je s ciljem da promovira poduzetničke vrijednosti i pomogne pojedincima ili timovima da smanje troškove, razviju proizvod ili uslugu te u konačnici osnuju poduzeće. Poduzetnički inkubator je sustav u kojem se poduzetnicima-početnicima omogućava korištenje poslovnog prostora, opreme i niza raznovrsnih usluga (predavanja, radionica, konzaltinga) bez naknade ili uz velike popuste.

Poduzetnici koji započinju svoje poduzeće u sklopu poduzetničkog inkubatora imaju i do 10 puta veće šanse za preživljavanje, za razliku od poduzeća koja se pokreću izvan njega.

Studentski poduzetnički inkubator PAR-a predstavlja predinkubacijsku fazu za studente Visoke poslovne škole PAR tijekom koje rade na raznim projektima. Neki od projekata, kao što su npr. wineshop, teretana, obrt za edukaciju i coaching te mali obiteljski hotel u Austriji, već su realizirani te postoje kao poslovni subjekti naših studenata. Osim toga, studenti PAR-a radili su i na projektima Porina – regionalne razvojne agencije te projektima Primorsko-goranske županije i same Visoke poslovne škole PAR te drugih partnera. Tijekom akademske 2013./2014. godine više od 60 studenata PAR-a, svih studijskih godina, raditi će na ukupno 7 projekata među kojima se nalazi i nekoliko projekata partnerskih poduzeća. Svi polaznici studentskog inkubatora na korištenje imaju knjižnicu, informatičku dvoranu, konferencijsku dvoranu te dvoranu za prezentacije i, naravno, potporu mentora s fakulteta i iz gospodarstva.

Unutar poduzetničkog inkubatora koristi se platforma Mreže studentskih poduzetničkih inkubatora HAMAG Investa, u čijem je sastavu Visoka poslovna škola PAR od 2013. godine. Iznimno smo ponosni što smo dio ugledne mreže koja  svoje članove bira upravo kriterijima kvalitetnog i kontinuiranog rada s poduzetnicima-početnicima. Navedena platforma zamišljena je kao korisnički alat koji studentima omogućava da preispituju i razvijaju poduzetničku ideju na jednostavan način, u pozitivnom poduzetničkom okruženju i u suradnji s izabranim mentorima.

Globalni tjedan poduzetništva (GEW) najveća je globalna inicijativa promicanja poduzetništva i novih ideja koje potiču gospodarski rast i nove poslove. Visoka poslovna škola PAR je, u 2013. godini, imala najviše projekata unutar GEW inicijative u Hrvatskoj (gdje su bili predstavljeni i PAR studentski projekti) te time zasluženo pozvana na GEC – Globalni kongres poduzetništva u Moskvi, kojoj je prisustvovala dekanica Visoke poslovne škole PAR, dr.sc. Gordana Nikolić.