Raspored predavanja za Seminar za voditelje poslovnica


U nastavku donosimo raspored predavanja za Seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

Cijena programa je 3.550,00 kn + PDV

Sve zainteresirane molimo da se prijave putem prijavnog obrasca.

Prijave traju do 15.09.2017. u 15.00 sati.

Za sve nejasnoće, kontaktirajte Voditeljicu programa cjeloživotnog obrazovanja, Martinu Jurković, slanjem e-maila na mjurkovic@par.hr ili pozivom na broj 051/327 037.

Dokumente rasporeda možete pronaći u nastavku:

PREDMET PREDAVAČ Termini predavanja
Politički sustav

Republike Hrvatske

Nenad Antolović, prof.

Visoka poslovna škola PAR

subota, 30.9.2017.

10:00 – 15:00 sati

Gospodarski sustav

Republike Hrvatske

Dario Zorić, mag.oec.

Visoka poslovna škola PAR

utorak, 3.10.2017.

16:30 – 20:30 sati

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje doc.dr.sc. Gordana Nikolić

Visoka poslovna škola PAR

četvrtak, 5.10.2017.

16:30 – 20:30 sati

Osnove turističkog zakonodavstva Željko Benić, dipl.iur. Ministarstvo turizma subota, 7.10.2017.

11:00 – 15:00 sati

Putničke agencije Vesna Pritchard

Globtour Event, Zagreb

četvrtak, 12.10.2017.

11:00 – 19:00 sati