Raspored predavanja za turističke vodiče


U nastavku donosimo rasporede predavanja za polaznike Seminara za turističke vodiče i priprema za polaganje stručnog ispita, i to raspored predavanja za opći dio te rasporede za posebni dio (Grad Zagreb) i strane jezike.

Za sve nejasnoće, kontaktirajte Voditeljicu programa cjeloživotnog obrazovanja, Martinu Jurković, slanjem e-maila na martina.jurkovic@par.hr ili pozivom na broj 051/327 037. Rasporedi se nalaze u nastavku.

Raspored ispita za turističke vodiče:

PREDMET

PREDAVAČ

Termini ispitnog roka

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

doc.dr.sc. Gordana Nikolić

Visoka poslovna škola PAR

2. rok

utorak, 13.12.2016.

16:30 sati

Politički sustav Republike Hrvatske

Nenad Antolović, prof.

Visoka poslovna škola PAR

2. rok

petak, 16.12.2016.

16:30 sati

Osnove turističkog zakonodavstva

Željko Benić, dipl.iur. Ministarstvo turizma

2. rok

srijeda, 21.12.2016.

15:30 sati

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Dario Zorić, mag.oec.

Visoka poslovna škola PAR

petak, 9.12.2016.

16:30 sati

Turistički zemljopis

Nenad Antolović, prof.

Igor Pap, prof.

Visoka poslovna škola PAR

srijeda, 14.12.2016.

16:00 sati

Kultura govorenja i pisanja

Nenad Antolović, prof.

Irina Riđić, prof.

Visoka poslovna škola PAR

četvrtak, 22.12.2016.

17:00 sati

Info o konzultacijama za jezike

Za konzultacije i dogovor teme za polaganje ispita iz stranog jezika možete se obratiti predavačicama putem e-maila.

Strani jezik (samo polaganje ispita)

PREDMET

TERMIN KONZULTACIJA

PREDAVAČ

KONTAKT

Engleski jezik

po dogovoru

Ivana Edmonds, MEd, MA Ed

jezici@par.hr

Španjolski jezik

po dogovoru

Ivana Edmonds, MEd, MA Ed

jezici@par.hr

Njemački jezik

po dogovoru u vrijeme predavanja

Irina Riđić, prof.

mairis.edu@gmail.com

Talijanski jezik

po dogovoru

Ingrid Baričević, mag. educ. philol. germ. et ital.

ingrid.baricevic@gmail.com

Francuski jezik

po dogovoru

Alenka Šuljic Petrc, prof.

jezici@par.hr

Ruski jezik

po dogovoru

Marija Šćekić, prof.

jezici@par.hr