Raspored za Seminar za voditelje poslovnica


U nastavku donosimo raspored predavanja za Seminar za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

Cijena programa je 3.550,00 kn + PDV

 

Sve zainteresirane molimo da se prijave putem prijavnog obrasca.

Prijave traju do 25. 01. 2017., 15.00 sati.

 

Za sve nejasnoće, kontaktirajte Voditeljicu programa cjeloživotnog obrazovanja, Martinu Jurković, slanjem e-maila na martina.jurkovic@par.hr ili pozivom na broj 051/327 037.

Dokumente rasporeda možete pronaći u nastavku:

 

Voditelj poslovnice – siječanj – veljača 2017

PREDMET

PREDAVAČ

Termini predavanja

Osnove turističkog zakonodavstva

Željko Benić, dipl.iur. Ministarstvo turizma

subota, 28.01.2017.

11:00 – 15:00

predavaonica – II kat

Gospodarski sustav

Republike Hrvatske

Dario Zorić, mag.oec.

Visoka poslovna škola PAR

utorak, 13.02.2017.

16:30 – 20:30

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

doc.dr.sc. Gordana Nikolić

Visoka poslovna škola PAR

četvrtak, 07.02.2017.

17:00 – 20:30

Putničke agencije

Vesna Pritchard

Globtour Event, Zagreb

petak, 10.02.2017.

11:00 – 16:00

predavaonica – II kat

Politički sustav

Republike Hrvatske

Nenad Antolović, prof.

Visoka poslovna škola PAR

petak, 10.02.2017.

16:30 – 20:30