Raspored za voditelje poslovnica rujan – listopad 2016


Program za voditelje poslovnica

rujan – listopad 2016

 

PREDMET

PREDAVAČ

Termini predavanja

Politički sustav Republike Hrvatske

Nenad Antolović, prof.

Visoka poslovna škola PAR

petak, 30. 9.2016.

16:30 – 20:30

Osnove turističkog zakonodavstva

Željko Benić, dipl.iur.

Ministarstvo turizma

subota, 1.10.2016.

11:00 – 15:00

Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje

doc.dr.sc. Gordana Nikolić

Visoka poslovna škola PAR

srijeda, 5.10.2016.

16:30 – 20:00

Putničke agencije/ Vježbe

Vesna Pritchard

GLOBTOUR EVENT d.o.o.

četvrtak, 13.10.2016.

petak., 14.10.2016.

11:00 – 19:00

Gospodarski sustav Republike Hrvatske

Dario Zorić, mag.oec.

Visoka poslovna škola PAR

ponedjeljak, 10.10.2016.

16:30 – 20:00