Razvoj lokalne zajednice


Neprofitne organizacije bitan su dio kulture koju njeguje Obrazovna grupacija PAR. One su usmjerene prema promociji cjeloživotnog učenja, unaprjeđivanju lokalne zajednice, promicanju sporta među mladima, provedbi neformalnih edukacija i sl. Studenti PAR-a mogu po stati aktivni članovi bilo koje neprofitne PAR-ove organizacije i uključiti se volonterski u niz aktivnosti kojima PAR utječe na stvaranje boljeg društva.