Rezultati ljetnih predrokova


Poštovani studenti,

u nastavku ove objave donosimo rezultate ispita sa ispitnih predrokova.

REZULTATI – PREDROK

Dokument će se ažurirati kako budu pristizali drugi rezultati ispita.

Podsjećamo kako je sada potrebno prijaviti ispite koje ste izašli na predrok.

  •  POSLOVNI ENGLESKI 2
MBS Kolokviji 1 Kolokviji 2 Final Grade
2017-01-240 4 4 4
2017-01-241 3 4 4
2017-01-243 5
2017-01-245 3 3 3
2017-01-247 4 4 4
2017-01-248 1
2017-01-252 1
2017-01-253 1
2017-01-256 1
2017-01-258 3 3 3
2017-01-263 2 4 3
2017-01-267 4 5 5
2017-01-269 5 4 5
2017-01-277 1
2017-01-278 4 5 4
2016-01-234 4
  • POSLOVNI ENGLESKI 4
MBS Kolokviji 1 Kolokviji 2 Final Grade
2016-01-196 2
2016-01-197 4 4 4
2016-01-200 4 5 5
2016-01-202 1
2016-01-204 2 1
2016-01-208 2 1
2016-01-212 4 3 4
2016-01-213 4
2016-01-214 1
2016-01-216 1
2016-01-211 5 4 5
2016-01-219 2 2 2
2016-01-222 5 5 5
2016-01-228 2 1
2017-01-251 2 1
2017-01-237 3
2015-01-173 2 4 3
2016-01-234 3
2015-01-187 1