Rezultati ispita – MSR i BC


Poštovani studenti,

u nastavku se nalaze rezultati ispita i konačni rezultati kolegija Metodologija stručnog rada i Business Communication. Ako vam se tablice ne učitavaju pravilno, na dnu ove objave nalazi se tablica u pdf-u sa svim rezultatima. Molimo Vas da se za sva pitanja i uvide u ispite javite nositeljici kolegija, Valentini Janjetić na email vjanjetic@par.hr.

Business Communication, 3. godina, akademska godina 2017/2018

MB 1. kolokvij (postotak) Postotak u ukupnoj ocjeni Seminar (ocjena 1-5) Postotak u ukupnoj ocjeni Esej (ocjena 1-5) Postotak u ukupnoj ocjeni Dolaznost Postotak u ukupnoj ocjeni Online aktivnost Postotak u ukupnoj ocjeni Završni ispit Postotak u ukupnoj ocjeni KONAČNA OCJENA
2015-01-168 94,4 20 3 5 3,5 15 66,67 5 5 5 85 25 80
2015-01-187 4 10 5 20 0,00 0 0 0 61,36 30 60
2017-01-237 5 15 5 20 44,44 10 5 5 90,9 50 100
2015-01-178 5 15 11,11 0 65,9 30 45
2015-01-170 0 0 4 10 13,89 0 68,18 30 40

 

 

Metodologija stručnog rada, 1. godina, upisani akademske godine 2017/2018

MB DOLAZNOST 1. kolokvij Ispravak 1. kolokvija Udio kolokvija u ukupnoj ocjeni Seminar (20) Analiza članka – ocjena Aktivnost na nastavi Aktivnost online Završni ispit UKUPNO
2017-01-237 37,50 / 17 20 5 5 25 72
2017-01-237 37,50 / 10 17 20 5 5 25 82
2017-01-248 87,50 20 55 2 15 10 5 5 10 47

 

 

Metodologija stručnog rada, upisani prije akademske godine 2017/2018

MB REZULTAT ZAVRŠNOG ISPITA UPIS OCJENE
2016-01-204 81,81% DA
2015-01-178 54,54% ocjena će biti zaključena predajom ispravljenog seminara
2016-01-222 81,81% DA

 

Rezultati_ljetni rok2017_2018