Rezultati prvog kolokvija iz Ekonomske matematike


Poštovani studenti,

u nastavku Objave možete potražiti rezultate prvog kolokvija iz Ekonomske matematike održanog 05. prosinca.

NAPOMENA –  rezultati su objavljeni pod matičnim brojevima studenata

Matični broj studenta Broj bodova Postotak
2017-01-269 45 100%
2017-01-249 43 96%
2017-01-264 40 89%
2017-01-241 38 84%
2017-01-247 36 80%
2017-01-263 36 80%
2017-01-267 34 76%
2017-01-248 26 58%
2017-01-245 24 53%
2017-01-253 21 47%
2017-01-252 20 44%
2017-01-240 19 42%
2017-01-257 19 42%
2017-01-243 15 33%
2017-01-258 15 33%
2017-01-262 3 7%