Seminar – Krizni menadžment i krizno komuniciranje


Krizni menadžment i krizno komuniciranje

20 sati teorije i vježbi, 5 dana predavanja

cijena seminara: 2.200,00 kn + pdv

 

Krizne situacije u organizacijama i korporativnom komuniciranju u krizi predstavljaju prijetnju poslovnom uspjehu poslovne organizacije.

Unaprijedite svoja znanja iz područja kriznog menadžmenta i kriznog komuniciranja kako bi u svakom trenutku mogli otkloniti krizne situacije.

Naučite upravljati procesom krizne komunikacije!

Sadržaj seminara:

  • Pojmovno određenje kriznog menadžmenta
  • Proces kriznog menadžmenta
  • Pojmovno određenje krizne komunikacije
  • Krizno komuniciranje
  • Učinkovito krizno komuniciranje

 

Prijaviti se možete ovdje

 

predavačica: Ermina Duraj, univ.spec.publ.rel., Voditeljica Kabineta Župana-Službe za odnose s javnošću i protokol

 

Ermina Duraj završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. Kao novinarka i urednica radila je na Hrvatskoj radioteleviziji u HRT Centru Rijeka, a potom i na Kanalu Ri, regionalnoj televiziji sa sjedištem u Rijeci. Nakon 12 godina novinarskih voda, 2007. godine prelazi u Primorsko-goransku županiju. Voditeljica je Službe za odnose s javnošću i protokol i zamjenica pročelnika Ureda Županije. Završila je poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje sveučilišne specijalistice iz odnosa s javnošću. Sudjelovala je i u programu edukacije „Upravljanje protokolom“ Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold. Organizirala je niz manifestacija i protokola od regionalnog, državnog i međunarodnog značaja te veliki broj komunikacijskih kampanja za različite projekte. Komunikacijska  kampanja Festivala nezavisnih kazališta u Opatiji koju je vodila, nagrađena je Grand PRixom Hrvatske udruge za odnose s javnošću u 2014. godini. U nakladi Hrvatske udruge za odnose s javnošću, iz tiska izlazi njezin priručnik „Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj“. Članica je Upravnog odbora  Hrvatske udruge za odnose s javnošću i ponosna majka dvojice tinejdžera.

 

Termini predavanja

Teme predavanja

petak, 05.05.2017.

17:00 – 18:30

Pojmovno određenje kriznog menadžmenta

Proces kriznog menadžmenta (1. dio)

petak, 12.05.2017.

17:00 – 20:15

Proces kriznog menadžmenta (2. dio)

subota, 13.05.2017.

09:00 – 16:00

Proces kriznog menadžmenta (3. dio)

Pojmovno određenje krizne komunikacije

Krizno komuniciranje (1. dio)

petak, 19.05.2017.

17:00 – 20:15

Učinkovito krizno komuniciranje (1. dio)

subota, 20.05.2017.

09:00 – 12:15

Učinkovito krizno komuniciranje (2. dio)

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na edukacije@par.hr