Seminar za voditelje projekta sukladno IPMA sustavu – prijave u tijeku!


Upravljanje projektima je potrebno i prisutno u svim područjima ljudske djelatnosti. Razlikuje se od upravljanja stalnim (kontinuiranim) procesima, jer svaki projekt ima ograničeno trajanje  unutar kojega se  nastoje postići ciljevi projekta u uvjetima ograničenih resursa. Projekt treba osmisliti, definirati, procijeniti rizike, osigurati resurse, planirati i kontrolirati njegovu izvedbu, te valorizirati postignute rezultate. Sve to zahtijeva organizirani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Zbog toga je vođenje projekata vještina koja zahtijeva široki raspon znanja iz tehničkih, organizacijskih, pravnih, financijskih i socioloških područja te poznavanje i korištenje upravljačkih alata baziranih na IT-u.

Visoka poslovna škola PAR kao ovlašteni partner HUUP-a (Hrvatske udruge za upravljanje projektima) organizira pripremni seminar i ispit za stjecanje međunarodno priznatog certifikata s područja projektnog menadžmenta sukladno IPMA sustavu.

Seminar će se održati

u subotu 24.03.2018 godine, 10.00 – 16.00 sati na Visokoj poslovnoj školi PAR.

Prijaviti se možete do 16.03.2018 godine putem PRIJAVNOG OBRASCA!

Certifikacijski ispit održat će se u Rijeci ukoliko bude 10 prijavljenih polaznika za certificiranje.

Cijena:

  • pripremni seminar za razinu C: 5.850,00 kn + PDV
  • pripremni seminar za razinu D: 3.575,00 kn + PDV
  • uključuje:
  1. jednodnevni seminar
  2. materijale za seminar
  3. materijale za pripremu ispita
  4. Certifikacijski ispit (razina C ili D)
  5. osvježenja u pauzama

 

Ostale informacije:

Minimalno vrijeme od odslušanog seminara do izlaska na ispit pri HUUP-u je dva tjedna, a moguće i dulje (u dogovoru s polaznicima seminara).

Prema HUUP CERT, za sve stupnjeve ovjere (A-D) potrebno je prethodno školovanje u najmanjem ukupnom trajanju od 14 godina.

 

Kome je seminar namijenjen?

  • svim osobama koje na bilo koji način sudjeluju u radu na projektima, bez obzira na vrstu organizacije  te  žele postati i međunarodno certificirani voditelji projekata
  • posebno za sve koji imaju potrebu biti imenovani voditeljima projekta gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15) te Pravilniku o potrebnim znanjima za upravljanje projektima gradnje (NN 85/15)

 

Predavač: dr.sc. Zlatko Barilović, v.pred., viši predavač na kolegijima veza-nim uz područje projektnog menadžmenta i zamjenik voditelja specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment na Veleučilištu Baltazar Zaprešić. IPMA certificirani projektni menadžer (IPMA Level C), član predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP) i član International Project Management Association (IPMA).

 

PROGRAM I SADRŽAJ SEMINARA:

1.Upoznavanje s osnovama projektnog menadžmenta

1.1.   Razlike između kontinuiranih i projektnih procesa

1.2.   Projektno usmjereni procesi i projektno usmjerene organizacije

1.3.   Vrste projekata

1.4.   Povezanost strategija i projekata

1.5.   Životni ciklus projekta

1.6.   Osnove pripreme projekta

2.Priprema za polaganje IPMA certifikacijskog ispita

2.1.   Osnovne informacije o HUUP i IPMA

2.2.   Upoznavanje s IPMA međunarodnim sustavom certifikacije

2.3.   Upoznavanje s NCB dokumentom – temeljnom literaturom za pripremu ispita

2.4.   Prikaz i rješavanje tipova zadataka koji polaznike očekuju na certifikacijskom ispitu (WBS struktura projekta, izrada gantograma, definiranje troškova projekta, tipovi organizacijskih struktura, SWOT analiza, alati i metode komunikacije, formiranje tima)

Brošuru možete pronaći OVDJE

Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite putem

e-maila edukacije@par.hr ili telefonom na 051 327 037.