Natječaj za stipendiju Hrvatske narodne banke


Hrvatska narodna banka u 2019. godini dodjeljuje ukupno osam stipendija, u visini od 3 tisuće kuna mjesečno, za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci (četiri za studente informatike, dvije za studente matematike i dvije za studente ekonomije).

Uvjeti natječaja su sljedeći:

  • kandidat mora biti redoviti student informatike ili matematike ili ekonomije završene najmanje prve godine preddiplomskoga ili diplomskog studija; odnosno integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija
  • kandidat mora imati državljanstvo Republike Hrvatske.

Postupak prijave

Studenti se prijavljuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom “PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE“.

Uz Prijavnicu prilažu se sljedeći dokumenti:

  • potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, datumu upisa studija odnosno studijskog programa
  • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena i brojem ukupno stečenih ECTS bodova, od upisa prve godine pa do prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta
  • preslika osobne iskaznice
  • motivacijsko pismo odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Sve dodatne informacije o uvjetima i postupku prijave možete pronaći na poveznici.