Stipendija: Sail&Learn 2019.


Visoka poslovna škola PAR daje 2 stipendije za sudjelovanje na ljetnoj školi Sail&Learn 2019 trenutnim studentima.

Stipendijom se pokrivaju samo i isključivo troškovi ljetne škole Sail&Learn 2019.

Princip dodjele je: first come, first served odnosno oni koji se prvi jave – dobivaju.

Budite brzi i javite se na international@par.hr te učite i uživajte s nama u ovogodišnjoj ljetnoj školi Sail&Learn.