Stručna praksa u tvrtki CAME Adriatic d.o.o.


Tvrtka CAME Adriatic d.o.o. otvorila je novu praksu asistenta u odjelu računovodstva i financija na portalu Inicijativa za mlade.

Mjesto rada je Kastav, a sa praksom je moguće započeti 1. srpnja.

Sve dodatne informacije dostupne su na portalu inicijativazamlade.hup.hr na koji se studenti mogu prijaviti svojim akademskim AAI@EduHr identitetom.