Stručna praksa


Prepoznali smo praktičnu nastavu kao potrebu i stavku koja poboljšava zapošljivost naših sadašnjih i budućih studenata pa smo u naš program stručnog studija implementirali stručnu praksu kao obvezni kolegij. Kroz prve dvije godine studija broj sati prakse je manji (60 sati u prvoj, a 120 sati u drugoj godini studija) dok je šesti semestar treće godine u potpunosti rezerviran za studentsku praksu. Obavljenom stručnom praksom student stječe 5 ECTS bodova u 2., odnosno 4. semestru, te 10 ECTS bodova u 6. semestru.

Cilj praktične nastave, odnosno stručne prakse je upoznati studenta/icu sa primjenom stečenih znanja u praksi, te omogućiti sudjelovanje u obavljanju stručnih poslova u praksi kao i učenje iz iskustva drugih. Isto tako, cilj stručne prakse je predstaviti ustanovu i profil studenata/ica te usavršavati znanja i vještine koje trebaju imati budući menadžeri.

Visoka poslovna škola PAR svojim studentima daje mogućnost rada na različitim projektima uz pomoću kojih studenti pronalaze svoju sferu interesa. Iz tog razloga rad na studentskom poduzetničkom inkubatoru pomaže pri odabiru diplomskog specijalističkog studija, ali i željenog razvoja karijere. Osim rada u partnerskim poduzeća (banke, privatne firme, osiguravajuća društva, civilno društvo), stručna praksa se obavlja radom na studentskom poduzetničkom inkubatoru škole koji predstavlja predinkubacijsku fazu za studente i osigurava im radno iskustvo prije izlaska na tržište rada. Unutar inkubatora studenti rade u virtualnim poduzećima, na projektima partnera i PAR projektima, a imaju priliku raditi i na svojim idejama/startupovima/poduzećima. Svi polaznici studentskog inkubatora na korištenje imaju knjižnicu, informatičku dvoranu, konferencijsku dvoranu te dvoranu za prezentacije i, naravno, potporu mentora s fakulteta i iz gospodarstva. Time je naš inkubator postao mjesto gdje se susreću obrazovanje, istraživanje i gospodarstvo.

Dosadašnje iskustvo potvrdilo je važnost stručne prakse za pravilno pozicioniranje i primjenu teorijskih znanja u praksi, ali i isto tako i zbog povezivanja studenata sa praktičnim poslovima i stvaranju mogućnosti i podrške pri samozapošljavanju ili proširivanja mogućnosti njihova zapošljavanja po završetku studija. Informalna znanja i vještine koje studenti stječu unutar prakse tijekom studiranja pokazalo se da im pomažu pri bržem zapošljavanju ili uključivanju u praktične projekte. Također, važnost stručne prakse leži i u privlačenju gospodarskih subjekata prema Školi, te mogućnost povezivanja istih sa studentima, odnosno, njihovim budućim kadrom.

 Student se prijavljuje na projekt kao da se prijavljuje na radno mjesto (namjernom imitacijom prave prijave na natječaj za dobivanje posla, počevši od pisanja zamolbe i životpisa, do imitacije razgovora za posao, studente pripremamo za izlazak na tržište rada), a nakon toga se, temeljem održanog intervjua ali i rezultata testiranja studenata u sklopu Assessment centra, donosi odluka na kojem projektu student sudjeluje.

 Studenti prve godine nakon Assessment centra, odnosno testiranja i razgovora sa stručnjacima kojima se stječe uvid u njihove karijerne interese, izvršavaju praksu kroz virtualna poduzeća gdje uz pomoć mentora rade na usavršavanju svojih vještina i produbljuju znanja unutar virtualnih poduzeća. Studenti druge godine rade na projektima poduzeća partnera i internim PAR projektima, gdje su im, osim mentora Visoke poslovne škole PAR, na raspolaganju i mentori partnerskih institucija koje su definirale projekte iz aktualnog poslovanja. Na trećoj godini studenti mogu nastaviti raditi na projektima partnera unutar inkubatora ili odlaze na praksu u poduzeća. Neke od partnerskih institucija su Erste banka, Erste club za mlade, Veneto banka, Metis, Ventex, Dunavnet, Ideoteka, Karlovačka banka  i dr.

Novina od akademske 2016./2017. godine je i praksa unutar poduzeća izvan visokog učilišta zahvaljujući Inicijativi privatnog sektora za mlade (Private sector for youth) Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), profesionalnim udrugama žena i akademskim institucijama (Visoka poslovna škola PAR je jedna od članica). Cilj Inicijative privatnog sektora za mlade jest doprinos smanjenju neusklađenosti vještina u Hrvatskoj, tako što će okupiti obrazovne institucije, privatne tvrtke i profesionalne udruge u stvaranju prvih poslovnih iskustava za mlade kroz  kvalitetnu studentsku praksu i otvaranja puta za mogućnost zapošljavanja. Dodatna podrška bit će pružena mladim ženama, kako bi se poboljšala njihova mogućnost zapošljavanja i kao bi im se pomoglo da prevladaju barijere prilikom stupanja na tržište rada.

 Također, kroz Erasmus je moguća mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u svrhu stručne prakse. Moguća je i kombinacija studijskog boravka i stručne prakse uz uvjet da se stručna praksa obavlja pod nadzorom  visokoškolske ustanove ili partnerske institucije PAR-a. Izvanrednim studentima koji su na studiju uz rad odobrava se istraživački projektni rad.

PRAVILNIK O STRUČNOJ PRAKSI