Studenti 1. godine studija – Prijava na radionicu “Putovima Frankopana”


Dragi studenti prve godine studija,

pozivamo Vas na edukativne radionice „Putovima Frankopana – radionica: Komunikacija s posjetiteljima“ u Kraljevici, koje će se održati 23. i 24. listopada 2018.

Radionice se provode u sklopu projekta Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana koji provodi Primorsko-goranska županija u suradnji s još 12 partnera. Riječ je o projektu kojemu je cilj obnova, očuvanje i zaštita frankopanske baštine, s naglaskom na održivo korištenje objekata i stvaranje turističkih sadržaja te intenziviranje razvoja održivog modela kulturnog turizma na području cijele Županije, kao i razvoja ljudskih potencijala.

Radionice su obvezne za sve studente prve godine studija.

Program možete pronaći OVDJE.

Prijaviti se možete putem ONLINE OBRASCA.