Studentski zbor


Studentski zbor Visoke poslovne škole PAR (SZ PAR) djeluje kao nestranačko i nepolitičko predstavničko tijelo studenata koje zastupa interese studenata Visoke poslovne škole PAR.

SZ PAR čine predstavnici studenata svih godina studija Visoke poslovne škole PAR okupljeni u Skupštinu.

Zadaća SZ PAR-a je zastupati interese svih studenata Visoke poslovne škole PAR i brinu o provedbi i kvaliteti studijskih programa, ostvarivanju studentskih prava i kvaliteti studentskog života. Osim toga, SZ PAR organizira studentske događaje tijekom godine, kao što su PAR brucošijada i humanitarne akcije, ali sudjeluje i u organizaciji i provedbi međunarodnih programa PAR-a, kao što je Međunarodna karnevalska škola INCASO.

Studentski izbori za predstavnike studenata održavaju se svake godine. Nakon formiranja Skupštine Studentskog zbora, bira se predsjednik Studentskog zbora.

Predsjednik Studentskog zbora je Tea Divanović, studentica 2. godine (kontakt: stud.tdivanovic@par.hr), dok je dopredsjednik studentskog zbora Ivo Maras, student 1. godine (kontakt: stud.imaras@par.hr), a studentski tajnik je Valentina Ramaja, studentica 3. godine (kontakt: stud.vramaja@par.hr).

Predstavnici SZ PAR-a redovito sudjeluju na sastancima i Skupštini Vijeća studenata visokih škola i veleučilišta Republike Hrvatske.

STATUT STUDENTSKOG ZBORA