Četvrta internacionalna konferencija „Talent education – Everybody counts“


Konferencija „Talent education 2019 – Everybody counts“ održat će se od 24. do 26. listopada 2019. godine u Grand hotelu Bernardin u Portorožu, Sloveniji. Sudjelovanjem na njoj studenti mogu steći međunarodno iskustvo i dobiti pripadajuće ECTS bodove.

Konferencija je fokusirana na temu edukacije nadarenih studenata i unaprijeđenja njihovih potencijala. Glavna tema konferencije orijentirana je na praksu, kako u praksi prenijeti teorijska polazišta, kako praksa diktira razvoj znanosti i praktičnih strategija, a dotiče se i rada sa nadarenim i talentiranim mladim ljudima. Sudjelovanje na ovoj konferenciji nudi niz mogućnosti za daljnji razvoj postojećih i uspostavljanje novih veza, kao i mreža koje će dovesti do boljeg razumijevanja obrazovanja talenata.

Popis ostalih tema:

– priprema programa za nadarene i talentirane

– didaktične i nastavne strategije

– profesionalni razvoj odgajatelja i nastavnika

– rad s roditeljima nadarene djece

– suradnja s lokalnom zajednicom za podršku razvoja talenata

Rok za Early bird registraciju je 15. 8. 2019. godine, dok je krajnji rok za registraciju 17. 8. 2019. godine. Više informacija možete pronaći na sljedećem linku:

https://www.talenteducation.si/en/events/talenteducation2019/registration/.