Upisi u turističke programe


Želite upravljati turističkom agencijom? Zadovoljite kriterije koje propisuje nadležni Zakon i položite stručni ispit za voditelja poslovnice!
Kreativna ste i komunikativna osoba? Volite putovati i želite postati turistički vodič? Položite stručni ispit za turističkog vodiča i to za čak 4 županije!

Seminari za polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica
Seminari za turističke vodiče i priprema za polaganje stručnog ispita

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10) i Pravilnika o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita (NN 50/08)

Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje seminara za

polaganje stručnog ispita za voditelje poslovnica.

 

Program je namijenjen poduzetnim, komunikativnim osobama i onima s interesom za bavljenje turističkim djelatnostima. Završetkom programa, polaznici će imati kompetencije voditelja poslovnice, odnosno turističke agencije.

Dokumenti potrebni za upis:

 • preslika domovnice
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome ili svjedodžbe o završnom ispitu
 • SSS IV. stupnja (original dokumenti na uvid)
 • potvrda o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog

Svim polaznicima/ polaznicama koji/koje imaju položen ispit za voditelja poslovnice ili turističkog vodiča iznos kotizacije umanjuje se u odnosu na broj priznatih, prethodno položenih nastavnih cjelina.

 

 U cijenu seminara su uključena:

 • predavanja
 • nastavni materijali
 • dva izlaska na svaki pojedini ispit (ukoliko polaznik ne položi ispit iz dva puta, svaki dodatni izlazak na ispit naplaćuje se 300,00 kn).

 

Cijena programa je 3.550,00 kn + PDV

Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07. i 88/10), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08)

Visoka poslovna škola PAR najavljuje provođenje programa stručnog ispita za turističkog vodiča prema kategorijama:

 

 

 • Ispitni program stručnog ispita za turističke vodiče – opći dio, Primorsko – goranska i Ličko – senjska županija
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju
 • Posebni dio programa stručnog ispita za turističke vodiče za Grad Zagreb

Trajanje seminara je dva i pol mjeseca, a nastava će se održava u terminima:

 • radnim danom od 16.00 – 20.00 sati i subotom od 09.00 – 16.00 sati.
 • Stručni izleti održavaju se vikendom (subotom i nedjeljom).

 

U cijenu programa za turističke vodiče uključen je i ispit za jedan jezik po izboru. Svaki drugi jezik plaća se prema cijeni navedenoj u  cjeniku.

Predavanja će početi 14. studenog 2016. godine. Seminari će se održati ako se prijavi dovoljan broj polaznika.

Prije početka seminara polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih nastavnih cjelina. Po završetku programa seminara polaznik će dobiti odgovarajuće uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova turističkog vodiča.

Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem online obrasca ovdje. Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem online obrasca ovdje.

Zbog velikog interesa prijave su otvorene do 4. studenoga 2016. u 15:00 sati.

Kontakt: Martina Jurković, MA, koordinatorica programa cjeloživotnog obrazovanja, mjurkovic@par.hr, telefon: 051 327 037.