Upravno vijeće


Upravno vijeće upravlja Školom na način da njeno djelovanje bude u skladu s odredbama Zakona, Statuta i drugih akata Visoke škole, te da odgovara najvišim standardima akademske i poslovne izvrsnosti. Između ostalog, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR brine i o  kontinuiranom rastu kvalitete u skladu s najvišim standardima, učinkovitoj politici upravljanja ljudskim resursima, odlučuje o uvjetima upisa studenata na prijedlog Stručnog vijeća te  godišnjim upisnim kvotama studenata, ali i o uspostavljanju suradnje s drugim akademskim i znanstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Upravno vijeće ima pet članova od kojih tri člana imenuje većinski osnivač, a dva Stručno vijeće.