Ured za međunarodnu suradnju


293

Visoka poslovna škola PAR u prosincu 2014. godine dobila je Erasmus povelju za visoko obrazovanje (ECHE) i time postala dio Erasmus + Programa.

Erasmus ID kod: HR RIJEKA03
Erasmus povelja: 269530-EPP-1-2015-1-HR-EPPKA3-ECHE

Ured za međunarodnu suradnju osnovan je s ciljem promoviranja internacionalizacije i studentske mobilnosti te mobilnosti fakultetskog osoblja kao ključnih principa intenacionalne strategije Visoke poslovne škole PAR. Ured je žarišna točka unutar organizacije za sve studente i osoblje koji se žele uključiti ili su već dio nekog od programa mobilnosti.

Ured za međunarodnu suradnju je nadležan za:

  • unaprijeđivanje međunarodne suradnje,
  • potpisivanje ugovora o međunarodnoj suradnji,
  • razvoj programa razmjene,
  • promoviranje programa cjeloživotnog učenja, itd.

Ured je također zadužen za izravnu suradnju s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU.

U suradnji s Evidencijom studija i Centrom za jezike PAR, Ured provodi registraciju studenata uključenih u programe mobilnosti, osigurava mentorstvo, jezičnu podršku, vodi proces priznavanja kolegija i službene transkripte.

 

KONTAKTI

Doc. dr.sc. Bisera Karanović

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Erasmus koordinatorica

bisera.karanovic@par.hr

Valentina Janjetić, MA

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju

 

valentina.janjetic@par.hr

Opći kontakti

Središnji ured: + 385 51 327 037

Studentska referada: + 385 51 327 322

Opći e-mail: info@par.hr

Ured za međunarodnu suradnju: international@par.hr