Suradnja s institucijama iz SAD-a


PAR je uspostavio snažno partnerstvo s Iacocca Institutom iz SAD-a 2010. godine. Partnerstvo je rezultiralo uspostavljanjem suradnje i sa Sveučilištem Lehigh iz Pennsylvanie.

Iz američke suradnje, nastala je PAR-ova godišnja međunarodna konferencija o vodstvu (Leadership), te uspješna suradnja kojom PAR i Lehigh potiču studentsku razmjenu. Štoviše, PAR je postao regionalni selekcijski centar za programe koje provodi Iacocca Institute; Global Village for Future Leaders of Business and Industry i Pennsylvania School for Global Entrepreneurship.

PAR studenti sudjeluju na programu Global Village for Future Leaders of Business and Industry od 2010. godine, a od 2012., studenti Sveučilišta Lehigh sudjeluju na PAR-ovim programima internshipa.