Ured za znanost i istraživanje


Visoka poslovna škola PAR primarno je usmjerena na ispunjavanje zadaće stručnog visokog obrazovanja u skladu s potrebama zajednice u kojoj djeluje. S obzirom na svoju misiju „spajanja ljudi sa znanjem“, PAR potiče znanstveni te stručni razvoj svojih djelatnika putem sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima, konferencijama i kongresima, kao i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova te participacije na međunarodnim projektima. Ostvarivanje ovih ciljeva zahtjeva sustavno planiranje te institucionalnu potporu razvoja istraživačkih karijera nastavnika. U tu svrhu, Visoka poslovna škola PAR već šestu godinu zaredom izdaje Zbornik radova s međunarodne znanstveno-stručne konferencije o liderstvu PILC (PAR International Leadership Conference), a pokrenula je i izdavanje vlastitog znanstvenog časopisa, Journal of Business Paradigms s međunarodnim uređivačkim odborom.

Ured za znanstvenu djelatnost funkcionira  kao integralni dio akademskog sustava Visoke poslovne škole PAR. U sklopu Ureda za znanstvenu djelatnost ustrojene su organizacijske jedinice: Katedre, Erasmus, te Knjižnica.

Strategija Visoke poslovne škole PAR za razdoblje do 2020. godine obuhvaća i jači fokus na znanstveni, istraživački i stručni rad koji će se zahtijevati od svih djelatnika ove obrazovne institucije, a ne samo onih izravno uključenih u nastavni proces. Takav fokus podrazumijeva i razradu znanstvenih projekata i kao nositelj ili partner u suradnji s domaćim i inozemnim visokoobrazovnim institucijama.

Knjižnica

Kao sastavni dio znanstveno – nastavne i istraživačke infrastrukture, te direktna podrška nastavnom procesu, knjižnica VPŠ PAR nalazi se u prostorijama Škole na prvom katu. Radno vrijeme Knjižnice je od 8h do 20:30; studenti se uvijek mogu obratiti djelatnici osposobljenoj za rad s posudbom knjiga, a tijekom njenog odsustva studenti mogu zatražiti pomoć od tada prisutnog djelatnika Evidencije studija. Osim knjižnice, u istom se prostoru nalazi čitaonica i prostor za pristup računalima na kojima je instaliran Studomat te pristup bazama podataka s tri sjedeća mjesta.

Osobita pozornost se priklanja jasnoj kategorizaciji knjižne građe. Knjige su podijeljene prema katedrama škole (Katedra za menadžment i upravljanje, Katedra za ekonomiju, financije i pravo, Katedra za marketing i komunikacije, Katedra za primjenjene znanosti i Katedra za strane jezike) i nadalje prema kolegijima pojedine katedre. Osim knjiga, ostala građa su časopisi, zbirka izdanja Visoke poslovne škole PAR (Zbornici znanstveno – stručne konferencije PILC i časopis Journal, te Monografije Škole), te zbirka Završnih radova prvostupnika Visoke poslovne škole PAR.

Ukupan broj naslova u knjižnici s početkom akademske 2016./2017. godine je više od 650 naslova, a ukupan broj primjeraka viiše od 2300. Također, zadovoljavajuć je broj primjeraka stručne literature na engleskom jeziku (190 naslova). Budući da studenti dobivaju literaturu za kolegije online putem (e-alat Moodle), broj knjiga je trenutno dovoljan s obzirom na trenutni broj studenata.

Studenti mogu koristiti naslove iz knjižnice za pripremu ispita, pisanje seminarskih radova, te pripremu i pisanje Završnih radova. Izuzetno je bitna i postojeća suradnja sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka koja se nalazi u neposrednoj blizini Škole, a u kojoj studenti Visoke poslovne škole PAR mogu posuđivati knjižnu građu i pretraživati sve baze dostupne Sveučilišnoj knjižnici prema istim uvjetima kao i studenti Sveučilišta u Rijeci. Djelatnici Sveučilišne knjižnice Rijeke za studente Visoke poslovne škole PAR redovito organiziraju edukaciju o korištenju skupnog kataloga Sveučilišne knjižnice i načinima pretraživanja postojećih baza podataka.