Voditelji projekata sukladno IPMA sustavu


Projektni menadžment, odnosno vještine upravljanja projektima, potrebne su na svakom modernom radnom mjestu. Iz tog razloga, upoznavanje s osnovnim pojmovima iz područja projektnog menadžmenta je potrebno svima koji se uključuju na tržište rada, ali i onima koji na njemu žele ostati konkurentni.  Upravo zato, Visoka poslovna škola PAR organizira seminar  čiji je cilj priprema polaznika za polaganje ispita sukladno međunarodno priznatom IPMA certifikacijskom sustavu.

Visoka poslovna škola PAR kao ovlašteni partner Hrvatske udruge za upravljanje projektima, organizira pripremni seminar i ispit za stjecanje međunarodnog priznatog certifikata s područja projektnog menadžmenta sukladno IPMA sustavu.

Seminar će se održati
u subotu, 22. 10. 2016., 10.00 – 16.00 sati
u
Visokoj poslovnoj školi PAR (Trg Riječke rezolucije 4, Rijeka)
Prijaviti se možete do 15. 10. 2016. putem prijavnog obrasca ovdje.

Certifikacijski ispit održat će se u Rijeci uz uvjet od 10 prijavljenih polaznika.

Ostale informacije:

Minimalno vrijeme od odslušanog seminara do izlaska na ispit pri HUUP-u je dva tjedna, a moguće je i dulje (u dogovoru s polaznicima seminara).
Prema HUUP CERT, za sve stupnjeve ovjere (A-D) potrebno je prethodno školovanje u najmanjem ukupnom trajanju od 14 godina.

Cijena:

 • pripremni seminar i ispit za razinu D: 3.575,00 kn + PDV
 • pripremni seminar i ispit za razinu C: 5.850,00 kn + PDV
 • uključuje:
 1. jednodnevni seminar
 2. certifikacijski ispit za razinu C ili D
 3. osvježenja u pauzama
 4. materijale za seminar i pripremu ispita

 

Kome je seminar namijenjen?

 • svim osobama koje na bilo koji način sudjeluju u radu na projektima, bez obzira na vrstu organizacije  te  žele postati i međunarodno certificirani voditelji projekata
 • posebno za sve koji imaju potrebu biti imenovani voditeljima projekta gradnje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 78/15) te Pravilniku o potrebnim znanjima za upravljanje projektima gradnje (NN 85/15)

Predavač: Zlatko Barilović, univ.spec.oec., v.pred., viši predavač na kolegijima vezanim uz područje projektnog menadžmenta i zamjenik voditelja specijalističkog diplomskog stručnog studija Projektni menadžment na Veleučilištu Baltazar Zaprešić. IPMA certificirani projektni menadžer (IPMA Level C), član predsjedništva Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP) i član International Project Management Association (IPMA).

Program i sadržaj:

 • Upoznavanje s osnovama projektnog menadžmenta
 • Razlike između kontinuiranih i projektnih procesa
 • Projektno usmjereni procesi i projektno usmjerene organizacije
 • Vrste projekata
 • Povezanost strategija i projekata
 • Životni ciklus projekta
 • Osnove pripreme projekta

 

 • Priprema za polaganje IPMA certifikacijskog ispita
 • Osnovne informacije o HUUP i IPMA
 • Upoznavanje s IPMA međunarodnim sustavom certifikacije
 • Upoznavanje s NCB dokumentom – temeljnom literaturom za pripremu ispita
 • Prikaz i rješavanje tipova zadataka koji polaznike očekuju na certifikacijskom ispitu (WBS struktura projekta, izrada gantograma, definiranje troškova projekta, tipovi organizacijskih struktura, SWOT analiza, alati i metode komunikacije, formiranje tima)

Dokumenti:

PDF icon Brošura_IPMA_certifikat_PAR