Cjeloživotno obrazovanje


picjumbo.com_HNCK8984picjumbo.com_HNCK8991

 

 

 

 

 

 

Visoka poslovna škola PAR i Poslovna akademija Rijeka primjenjuju principe cjeloživotnog učenja u svom radu i planiranju te potiču i cijene učenje u svim životnim razdobljima i u svim oblicima u kojima se ostvaruje – formalno, neformalno i informalno. Djelatnici i predavači Visoke poslovne škole PAR i Poslovne akademije Rijeka su osobe koje se kontinuirano razvijaju i uče putem edukacija, seminara, sudjelovanjem u nacionalnim i međunarodnim konferencijama te korištenjem usluga osobnog i poslovnog coachinga.

Prilike koje nudimo studentima i polaznicima edukacija u okviru cjeloživotnog učenja uključuju i poslovne seminare osobnog razvoja te seminare poslovne edukacije. Visoka poslovna škola PAR i Poslovna akademija Rijeka iznimno cijene volontiranje kao oblik neformalnog učenja te kao izraz društveno odgovornog ponašanja koje stvara  ne samo prilike za usvajanje novih znanja i vještina, već i potiče osobni razvoj kroz osobni emotivni angažman u lokalnoj zajednici i šire.