GMAT TEST –priprema i polaganje


GMAT (Graduate Management Admission Test) se koristi kao prijemni ispit za upis na MBA programe (Masters of Business Administration) u SAD-u, kao i na mnoge međunarodne programe studija.

U Hrvatskoj se polaže GMAT test na računalu u službenom administracijskom centru. Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je 2008. godine postao jedini ovlašteni administracijski centar za polaganje GMAT testa u Hrvatskoj. U IRO-u se možete informirati i savjetovati o testu, pripremati za polaganje i polagati GMAT test!

Više detalja pročitajte OVDJE!

O samom testu više možete saznati na:

Institut za razvoj obrazovanja

Trg Nikole Zrinskog 9/I, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0)1 4817-195; 4555-151

Faks: +385 (0)1 4555-150

E-mail: iro@iro.hr

Web: www.iro.hr