INCASO 2018 – obavijest


Dragi studenti,

u nastavku objavljujemo konačnu listu sudionika INCASO 2018, studenata Visoke poslovne škole PAR.

  1. Davor Smokvina
  2. Marija Maljevac
  3. Nera Novaković
  4. Nikola Baban
  5. Filip Matić
  6. Filip Justinić
  7. Martina Linc
  8. Martin Mrnjavac
  9. Paulina Berislavić

S obzirom na to da je za program INCASO 2018 predviđeno sudjelovanje 10 studenata PAR-a, otvaramo mogućnost prijave još jednog PAR studenta uz slanje zamolbe (s životopisom i motivacijskim pismom) na email international@par.hr najkasnije do 2. veljače 2018. do 18 sati. Odabrani kandidat će o sudjelovanju biti obaviješten emailom. Svi prijavljeni studenti pristaju na uvjete definirane Natječajem za međunarodne programe, objavljenim 8. siječnja 2018. godine. Tekst Natječaja dostupan je ovdje.

Daljnji uvjeti sudjelovanja studenata s ciljem prikupljana 4 ECTS boda međunarodnog iskustva su sljedeći:
• Prisutnost na programu 80% za redovne studente i 60% za izvanredne studente
• Obvezno prisustvovanje projektnom radu (posebno naznačeno u rasporedu) i na prezentaciji projekta (ne računa se u dozvoljeni postotak izostanaka)
• Suradnja sa stranim studentima u timskoj izradi projekta i prezentaciji u ponedjeljak

Nadalje, sastanak studenata PAR-a koji sudjeluju na INCASO programu održat će se u ponedjeljak prije početka programa, odnosno u 15:00 sati.

Konačni raspored predavanja INCASO 2018 možete preuzeti ovdje.