Erasmus


Osim stjecanja praktičnog i radnog iskustva tijekom studija, Visoka poslovna škola PAR daje veliki naglasak na mobilnost, studentsku razmjenu i međunarodni aspekt djelovanja. Erasmus ured osnovan je nakon dobivanja Erasmus+ povelje za visoko obrazovanje u 2015. godini. Kao središnje mjesto koordinacije i administracije poslova vezanih uz provedbu programa Erasmus, Ured potiče mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja, jača internacionalizacijui promovira Visoku poslovnu školu PAR na međunarodnoj razini.

Svakodnevne aktivnosti Erasmus ureda uključuju:

  • administriranje odlazne i dolazne mobilnosti studenata i (ne)nastavnog osoblja;
  • širenje međunarodne suradnje kroz potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma;
  • informiranje zajednice o mogućnostima sudjelovanja u Erasmus+ programima mobilnosti;
  • podršku dolaznim studentima i (ne)nastavnom osoblju;
  • suradnju s Uredom za EU projekte prilikom apliciranja te implementacije prok Erasmus+ projekata;
  • organizaciju međunarodnih događaja;
  • sudjelovanje u međunarodnim asocijacijama;

ERASMUS kod VPŠ PAR: HR RIJEKA03

 

Trenutačno, Visoka poslovna škola PAR sudjeluje u:

  • KA103 projektu s programskim zemljama za 2016. i 2017. godinu,
  • KA107 projektu s partnerskim zemljama za 2017. godinu,
  • KA108 projektu kao članica akreditiranog Nacionalnog konzorcija za mobilnost za 2017. godinu.

Za sve sudionike Erasmus+ mobilnosti, procjena poznavanja stranih jezika sudionika obvezna je prije odlaska na mobilnost. Mrežna jezična potpora (Online Linguistic Support – OLS) dostupna je ovisno o rezultatima jezične procjene.