Neformalno vs. formalno obrazovanje


Zahtjevi modernih radnih mjesta nam nalažu da budemo ukorak s najnovijim saznanjima u području svog rada, bez obzira o kojem je ranom mjestu riječ. Možemo reći kako je edukacija postala glavni dio pripreme za rad, te imperativ za postizanje poslovne učinkovitosti. No, koliko ste zapravo upoznati s onime što Vam nudi tržište kada je riječ o edukacijama, odnosno znate li što Vam donosi formalno, a što neformalno obrazovanje? U nastavku pročitajte više.

Neformalno obrazovanje je svaki oblik obrazovanja koji ne dovodi do stjecanja novih kvalifikacija ili diploma, već uključuje organizirane procese učenja usmjerene na osposobljavanje odraslih osoba za rad, odnosno omogućuje im unaprjeđenje osobnih i profesionalnih vještina. S druge strane, formalno obrazovanje je ono koje se provodi u akreditiranim obrazovnim institucijama. Programi formalnog obrazovanja su prethodno odobreni od nadležnih tijela, a njihovim završetkom polaznici stječu priznate diplome i kvalifikacije.
ID-10057714Dakle, glavna razlika između neformalnih i formalnih oblika obrazovanja je ta što su programi formalnog obrazovanja verificirani i nude stjecanje kvalifikacije te upisivanje iste u e-knjižicu, dok neformalni nude unaprjeđenje profesionalnih i osobnih vještina, odnosno stjecanje novih kompetencija. U oba slučaja, polaznik osigurava svoj profesionalni i osobni rast i razvoj, te su obje jednako važne i potrebne na tržištu rada.
Konkretan primjer pronalazimo na Visokoj poslovnoj školi PAR, koja od ovog proljeća, kreće s provođenjem čak četiri programa stručnog usavršavanja; Stručno usavršavanje za poslove voditelja/ice odnosa s javnošću, Stručno usavršavanje za poslove menadžera/ice u sportskoj organizaciji; Program usavršavanja za poslove voditelja/ice izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, i Program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/kinje. Navedeni programi su odobreni od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a izvode se u trajanju od minimalno 150 sati. Svaki program ima poseban kurikulum koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a završava završnim radom ili ispitom. Kao što je navedeno, svi programi su prilagođeni tržištu, specifičnostima prakse i uvjetima rada, te se upisuju u e-radnu knjižicu.
Visoka poslovna škola PAR je prepoznata kao regionalni lider u razvoju modernih, fleksibilnih i kvalitetnih edukacijskih programa te u snažnom povezivanju obrazovanja s gospodarstvom. A kao dokaz tome je činjenica da će se dva od navedena četiri programa održati u Rijeci po prvi put. Navedeno se odnosi na program namijenjen budućim PR stručnjacima i program za sportske menadžere.
Pored vrhunskih predavača i modernog prostora, kvalitetna edukacija podrazumijeva i metodički razrađene materijale, dostupne svim polaznicima. Svaki polaznik programa stručnog usavršavanja Visoke poslovne škole PAR dobiva sve materijale potrebne za rad, te organiziranu stručnu praksu unutar programa, a po završetku prima diplomu o stečenim kvalifikacijama.